Multimedia

Ấn tượng Tạp chí Công Thương 365 ngày

Hành trình 2022 đã đem lại cho đội ngũ Tạp chí Công Thương thêm nhiều hơn nữa sức mạnh và bản lĩnh. Để kết năm nhìn lại, là những thành quả rất đáng tự hào.

Chợ hoa đêm Quảng Bá nhộn nhịp ngày cuối năm Nhâm Dần

Chợ hoa đêm Quảng Bá nhộn nhịp ngày cuối năm Nhâm Dần

Tháo gỡ khó khăn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Tháo gỡ khó khăn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Tại Văn bản số 625/VPCP-QHĐP ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Na Uy tăng cường giám sát một số mặt hàng nhập khẩu
EU công bố danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023