• Xây dựng lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hùng hậu - Động lực từ cơ chế

  Xây dựng lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hùng hậu - Động lực từ cơ chế

  Cùng với nguồn lực đầu tư từ nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay và khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn, sẽ tạo ra dung lượng thị trường đủ lớn, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp vào lĩnh vực này, chúng ta có thể xây dựng được một lực lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hùng hậu.

 • Nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp thông qua hợp tác quốc tế

  Nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp thông qua hợp tác quốc tế

  Trong những năm qua, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm công nghiệp.

 • Mèo Vạc phát triển đàn bò hàng hoá

  Mèo Vạc phát triển đàn bò hàng hoá

  Nghị quyết chuyên đề số 07-NQ/HU, đặt mục tiêu đưa tổng đàn gia súc của huyện đạt trên 65.000 con, trong đó đàn bò trên 33.800 con; bò xuất chuồng 4.500 con tương đương với 288 tỷ đồng, thu nhập từ chăn nuôi bò hàng hóa chiếm trên 38% tổng thu nhập về nông nghiệp của huyện.

 • Vừa sản xuất vừa đào tạo cho người nuôi ong các xã vùng cao

  Vừa sản xuất vừa đào tạo cho người nuôi ong các xã vùng cao

  Ngoài việc sản xuất và xây dựng chuỗi sản xuất sản phẩm cho mình, công ty còn tích cực đóng góp cho việc xây dựng ngành ong bằng việc cử chuyên gia đào tạo cho người nuôi ong trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều tỉnh, nhiều huyện có các xã vùng III, vùng II, vùng I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 • Ứng dụng khoa học công nghệ ở vùng cao

  Ứng dụng khoa học công nghệ ở vùng cao

  Mặc dù được các bộ, ngành trung ương và ngân sách nhà nước hỗ trợ, với tinh thần “phát huy được các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện Chương trình để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số”, các tỉnh miền núi cũng chủ động hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với năng lực tiếp thu của người dân, phát huy được lợi thế so sánh từng vùng miền.

 • Xây dựng cơ chế phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp

  Xây dựng cơ chế phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp

  Cần có cơ chế phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo, thông qua các dự án đầu tư công, hợp tác công – tư (PPP), mua sắm của chính phủ... phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 • Công nghiệp hay dịch vụ tác động đến “sức khỏe” nền kinh tế hơn?

  Công nghiệp hay dịch vụ tác động đến “sức khỏe” nền kinh tế hơn?

  Sức khỏe của nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của khu vực sản xuất công nghiệp. Nhưng các ngành dịch vụ có tác động lớn đến sản xuất công nghiệp. Vậy nên, có thể coi sản xuất công nghiệp là cốt lõi, và các phân ngành dịch vụ phục vụ cho sản xuất phải luôn đồng hành cùng sản xuất, phục vụ sản xuất, và tạo ra giá trị gia tăng cho các ngành sản xuất công nghiệp.

 • Đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị cao hơn

  Đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị cao hơn

  Can thiệp từ trên xuống cùng với hỗ trợ từ dưới lên, hướng thẳng vào nhóm doanh nghiệp được lựa chọn không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, đứng vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn là cơ sở để Việt Nam xây dựng một nền công nghiệp tự chủ, đủ khả năng ứng phó trước những biến động phức tạp của kinh tế thế giới.

 • Nguồn dầu thô trong nước đang suy giảm, cần quyết sách mạnh mẽ hơn

  Nguồn dầu thô trong nước đang suy giảm, cần quyết sách mạnh mẽ hơn

  Để phát triển ngành công nghiệp hóa dầu, Nhà nước cần có những quyết sách mạnh mẽ hơn, phù hợp với khả năng thực tế của các doanh nghiệp và nhu cầu thị trường luôn biến động trong khu vực và trên thế giới.

 • Cơ hội cho cơ khí xuất khẩu

  Cơ hội cho cơ khí xuất khẩu

  Hai Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp cơ khí tại một số địa phương trên cả nước như hỗ trợ đào tạo hệ thống quản trị sản xuất, hệ thống quản lý kinh doanh; nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế…

 • Quản trị rủi ro trong xuất khẩu đồ gỗ vào UKVFTA

  Quản trị rủi ro trong xuất khẩu đồ gỗ vào UKVFTA

  Cần nâng cao năng lực quản trị, nhất là quản trị rủi ro và đặc biệt là câu chuyện hiện nay mà chúng ta nói nhiều là câu chuyện rủi ro về tỷ giá. Nếu không, sẽ trở thành một yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí và lợi ích của doanh nghiệp cũng như khả năng tái đầu tư trong tương lai.

 • “Sức mạnh cộng đồng” trong sản phẩm OCOP – Thế mạnh của đồng bào miền núi

  “Sức mạnh cộng đồng” trong sản phẩm OCOP – Thế mạnh của đồng bào miền núi

  Theo đánh giá, Bộ tiêu chí mới nhấn mạnh đến “sức mạnh của cộng đồng” trong sản phẩm – một thế mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã tạo ra cơ hội để các địa phương có các xã, huyện vùng sâu, vùng cao có thêm điều kiện căn bản để xúc tiến thương mại các sản phẩm của mình.