PC Vĩnh Phúc đóng điện dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo

Ngày 1/1/2023 tại huyện Tam Đảo, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1), các Nhà thầu và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo.

Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, Vĩnh Phúc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư, BA1 quản lý điều hành và khởi công vào ngày 30/11/2022 với quy mô: lắp máy biến áp T2 - 40 MVA, hoàn thiện ngăn lộ 112, 132; các ngăn lộ thuộc thanh cái C32, C42 và hệ thống điều khiển; bảo vệ và tín hiệu Scada…

Dự án đáp ứng giám sát, đo đếm, điều khiển từ xa có thể kết nối, trao đổi với Trung tâm Điều khiển xa (TTĐKX) tại khu vực để đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA không người trực.

PC Vĩnh Phúc đóng điện dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo
Đóng điện thành công dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo

Với nỗ lực, trách nhiệm cao cùng sự phối hợp tốt giữa Công ty Điện lực Vĩnh Phúc với các nhà thầu và BA1 nên mọi hạng mục đều được triển khai đạt tiến độ, đưa máy biến áp vào vận hành vượt kế hoạch.

Hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công dự án vào hồi 01 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2023, đưa tổng công suất trạm 110kV Tam Đảo lên 80MVA.

Đây là công trình hoàn thành đóng điện vận hành đầu tiên vào những thời khắc đầu năm mới 2023 của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

PC Vĩnh Phúc đóng điện dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo

Hoàn thành đóng điện dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã đảm bảo chống quá tải cho MBA T1 TBA 110kV Tam Đảo hiện đang vận hành với 104% tải; đáp ứng kịp thời với tốc độ tăng của phụ tải khu vực huyện Tam Đảo và các khu vực lân cận huyện Bình Xuyên.

Bên cạnh đó, đóng điện dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân tại Tam Đảo nói riêng và địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung trong thời gian tới.

Lê Hoa