PC Vĩnh Phúc: Đóng điện MBA T2 63MVA TBA 110kV Lập Thạch

Mới đây, dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành giai đoạn 1: thay MBA T2 bằng MBA 63MVA-115/38,5/23kV, hạng mục đã được nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng thi công theo đúng quy định.

Dự án thuộc loại công trình năng lượng cấp II, nhóm C, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trực tiếp quản lý, điều hành. Dự án được được khởi công ngày 15/12/2022 và hoàn thành đóng điện giai đoạn 1 ngày 18/12/2022.

PC Vĩnh Phúc
PC Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan thực hiện vệ sinh và kiểm tra trước khi đóng điện

 

Việc hoàn thành đúng tiến độ hạng mục thay MBA T2 bằng MBA 63MVA đã đáp ứng mục tiêu chống quá tải cho MBA T1 và T2 hiện trạng, đảm bảo an toàn trong vận hành; cung cấp điện liên tục, ổn định phụ tải và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, việc thay thế sớm MBA T2 40MVA bằng MBA 63MVA là tiền đề để có nguồn MBA lắp đặt bổ sung cho TBA 110 kV Tam Đảo theo dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và phấn đấu hoàn thành đóng điện trước Tết Dương lịch năm 2023.

PC Vĩnh phúc
Đại diện hội đồng nghiệm thu cấp Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại hiện trường

 

Hoàn thành đóng điện MBA T2 63MVA TBA 110kV Lập Thạch và MBA T2 40MVA TBA 110kV Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, góp phần đảm bảo cấp điện cho bơm nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023 và dịp Tết Quý Mão - 2023 sắp tới.

Lê Hoa