Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Công nghiệp Tiêu dùng

Tác giả: Đào Anh Tuyên, Kiều Văn Tuyển, Chu Cao Khánh

Đơn vị: Viện thuốc lá, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Thiết kế và xây dựng lò sấy theo nguyên lý thoát ẩm qua đường ống khói phù hợp với vùng nguyên liệu tại phía Bắc Việt Nam.

- Sấy thử nghiệm, thu thập số liệu: thông số kỹ thuật trong quá trình sấy, các số liệu về phẩm cấp, chất lượng thuốc lá nguyên liệu sau sấy và xây dựng quy trình vận hành lò sấy áp dụng cho lò sấy mới.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Thiết kế thành công mô hình lò sấy thuốc lá vàng theo nguyên lý thoát ẩm qua đường ống khói.

Mô hình lò sấy thuốc lá mới góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu sấy, nâng cao tỷ lệ phẩm cấp và chất lượng thuốc lá nguyên liệu, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ trồng thuốc lá, cung cấp cho các công ty chế biến, sản xuất thuốc lá điếu thuốc lá nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nói riêng và ngành thuốc lá nói chung. Đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện thiết kế, thi công lắp đặt và sấy thử nghiệm lò sấy thuốc lá theo nguyên lý thoát ẩm qua đường ống khói. Lò sấy mới được thiết kế có kích thước 3x3x3,3 m, đáp ứng diện tích trồng từ 3.500 - 4.000 m2 với 3 tầng xà. Mô hình lò sấy mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại các vùng núi phía Bắc.

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy trình sấy và vận hành lò sấy. Về cơ bản quy trình sấy không có gì khác biệt so với sấy bằng lò sấy cũ. Điểm khác biệt duy nhất khi thực hiện sấy bằng lò sấy mới là việc đóng mở cửa hút. Khi cần thoát ẩm phải đóng dần cửa hút không khí và khi không cần thoát ẩm nhanh phải mở dần cửa hút không khí, thao tác này ngược hoàn toàn với việc đóng mở cửa hút khi sấy bằng lò sấy cũ.

Giá trị ứng dụng

Với những ưu điểm nổi trội, mô hình lò sấy mới đã từng bước được các đơn vị sản xuất nguyên liệu thuốc lá và hộ nông dân tin dùng, số lượng lò sấy mới tăng nhanh qua từng năm. Tại vùng trồng Cao Bằng, vụ Xuân năm 2018 có 32 lò, vụ Xuân năm 2019 xây mới thêm 153 lò, vụ Xuân năm 2020 có thêm 150 lò và vụ Xuân năm 2021 có thêm 150 lò. Đặc biệt, mô hình lò sấy mới được Viện thuốc lá chuyển giao cho Công ty Cổ phần Ngân Sơn tại các vùng trồng trồng thuốc lá như Lạng Sơn, Bắc Kạn. Đến nay, đã chuyển giao và ứng dụng vào thực tế gần 1.000 lò sấy mới tại các vùng trồng phía Bắc.