Tạp chí Công Thương

Chuyên đề: Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2016-2020, hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ngành Công Thương đã có những bước tiến hết sức quan trọng, không chỉ cơ bản đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng trong nước, sản phẩm của Việt Nam hiện đã vươn ra thị trường thế giới.