Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh: Chủ động, linh hoạt chăm lo đời sống người lao động

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh các chương trình, hoạt động để đảm bảo kế hoạch công tác, đồng thời chăm lo, hỗ trợ hiệu quả người lao động.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 trong năm 2021, nhiều hoạt động trong chương trình công tác năm phải điều chỉnh hình thức tổ chức, thậm chí có hoạt động phải tạm dừng hoạt động. Song, với sự nỗ lực, đổi mới và tập trung, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo quyết liệt các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất.

Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình Tết Sum vầy - Xuân bình an năm 2022

Toàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” và kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Ninh (12/1946-12/2021). Tập trung nguồn lực cho công tác thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên, chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng đối thoại, thương lượng cho cán bộ Công đoàn, đặc biệt là CĐCS trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) tốt hơn, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn, thu hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Kết quả, trong số 16 chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn giao từ đầu năm có 6 chỉ tiêu đạt 100%, 10 chỉ tiêu vượt từ 1,7% - 112,3%. Đặc biệt, toàn tỉnh đã thành lập được 102 CĐCS có từ 05 NLĐ trở lên, trong đó 50 CĐCS có từ 25 NLĐ trở lên, đạt 135,1%, phát triển được 11.890 đoàn viên, đạt 103,4% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao. Ký mới được 57 bản Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) đạt 114% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao.

 Chủ động hỗ trợ NLĐ, góp phần ổn định chuỗi sản xuất

Trong năm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thành công cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với gần 1.000 cán bộ Công đoàn và CNLĐ tại 16 điểm cầu. Nhiều ý kiến tồn đọng qua các năm đã được giải quyết thoả đáng ngay trước và sau ngày tổ chức đối thoại, bảo vệ quyền lợi cho hơn 600 NLĐ với gần 7 tỷ đồng về tiền lương, BHXH, trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ phòng, chống dịch. 

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cùng lãnh đạo Công đoàn các KCN trao hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

Tháng 5/2021, khi Bắc Ninh là tâm dịch của cả nước, LĐLĐ tỉnh đã chủ động, tích cực huy động nguồn lực từ cộng đồng xã hội, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp NLĐ cư trú trong các khu dân cư bị phong toả yên tâm phòng, chống dịch; tuyên truyền vận động NLĐ trong các nhà máy sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ, 2 điểm đến 1 cung đường ổn định tâm lý thực hiện nghiêm quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Những hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định nguồn nhân lực sẵn sàng đi vào sản xuất khi dịch từng bước được kiểm soát, không để bị đứt gãy chuỗi sản xuất.

LĐLĐ tỉnh đã vận động được cả hệ thống chính trị trong tỉnh cùng tham gia tổ chức các hoạt động lớn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đồng hành chung tay cùng Công đoàn hỗ trợ cho NLĐ thông qua việc tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân”, chương trình “Tết sum vầy” một cách linh hoạt, thích ứng với tình hình thực tiễn và đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch. Cả năm đã có 471.490 lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ, tặng quà với tổng kinh phí 118,585 tỷ đồng.

Nhân rộng các điển hình tiên tiến

Năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên thực hiện chủ đề năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Trong đó, chú trọng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mớiChỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ.

Tích cực nghiên cứu đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của NLĐ, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19…

Đồng thời tiếp tục phát động và triển khai các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tạo mặt bằng mới về quyền, lợi ích cho người lao động

Điểm sáng thành công nhất là năm qua LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành quá trình đàm phán qua 6 vòng kéo dài 9 tháng đúng vào thời điểm dịch phức tạp. Qua đó thương lượng, ký kết thành công Bản Thỏa ước lao động tập thể nhóm với 7 doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc. Trong đó có 15 điều khoản cao hơn quy định pháp luật, đã đề cập được các vấn đề cốt lõi về tiền lương, tiền thưởng và nhiều chế độ phúc lợi đem lại lợi ích cho hơn 80.000 NLĐ, chiếm gần 1/3 số lượng NLĐ toàn tỉnh. Bản Thoả ước này đã tạo ra mặt bằng mới về quyền, lợi ích của NLĐ trong các khu công nghiệp.

Cảnh Hưng