Bất ngờ với công nghệ sản xuất sợi quang đầu tiên tại Đông Nam Á

Với sự hỗ trợ của Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương, Dự án của Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF) đã đánh dấu bước chuyển lớn trong việc chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất và sử dụng sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin trong nước.
TCCT

Video khác