[TIN ẢNH] Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022

Một số hình ảnh tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương được tổ chức tại trụ sở Bộ Công Thương ngày 29/12