• Viện Nghiên cứu Dệt May làm việc không ngày nghỉ góp phần phòng chống dịch Covid-19

    Viện Nghiên cứu Dệt May làm việc không ngày nghỉ góp phần phòng chống dịch Covid-19

    Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty CP Viện Nghiên cứu Dệt May (Viện Nghiên cứu Dệt May) thời gian qua đã làm việc liên tục không có ngày nghỉ để thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của vải và chứng nhận cho các đơn vị sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn phòng dịch, giải quyết tình trạng khan hiếm và bình ổn thị trường khẩu trang.