Vinachem: Doanh thu Quý I đạt 12.248 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), doanh thu Quý I của Tập đoàn ước đạt ước đạt 12.248 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2020.
vinachem
Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trong quý I năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực

Quý I năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) đã tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Vianchem đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 20.000 người lao động với mức tiền lương bình quân 9,3 triệu đồng/ người / tháng. Hầu hết các đơn vị trong tập đoàn đều có kết quả sản xuất kinh doanh tốt; đặc biệt các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam trong quý I năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực. Về Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 10.793 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.973 tỷ đồng, tăng 38,9%; Apatit ước đạt 796 tỷ đồng, tăng 26,6%; cao su ước đạt 2.061 tỷ đồng, tăng 11,8%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 833 tỷ đồng, tăng 1,6%; chất giặt rửa ước đạt 705 tỷ đồng, giảm 16,9%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 527 tỷ đồng, giảm 8,1%.

Doanh thu ước đạt 12.248 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 7.038 tỷ đồng, tăng 52,2%; sản phẩm apatit ước đạt 788 tỷ đồng, tăng 29,7%; cao su ước đạt 2.047 tỷ đồng, tăng 13,8%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 12,4%; chất giặt rửa ước đạt 711 tỷ đồng, giảm 22,8%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 529 tỷ đồng, giảm 9,6%.

Trong quý I/2021, Vinachem đã nộp NSNN ước đạt 420 tỷ đồng, bằng 26,1% so với kế hoạch năm 2021; Xuất nhập khẩu ước đạt 153 triệu USD. Trong đó: giá trị xuất khẩu ước đạt 97 triệu USD, tăng 56%; giá trị nhập khẩu ước đạt 56 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thời gian qua do ảnh hưởng tiêu cực của dich bệnh Covid-19 với nền kinh tế thế giới giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón như: Amoniắc (NH3), lưu huỳnh, cùng với giá dầu, chi phí vận chuyển tăng dẫn đến giá thành sản xuất tăng khiến giá các loại phân Urê, DAP, Kali trên thế giới cũng như thị trường trong nước tăng theo. Trước tình hình đó Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn rà soát tiết giảm chi phí, hợp lý hoá sản xuất, tiêu thụ và cung ứng vật tư, nguyên liệu đẩy mạnh sản xuất ưu tiên đảm bảo cung ứng phân bón cho thị trường trong nước.

Trong quý I năm 2021, các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón trong Tập đoàn như Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Ðiển, Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty cổ phần Phân bón miền Nam, Công ty DAP Vinachem, Công ty Cổ phần DAP số 2 – VINACHEM, Công ty cổ phần Phân bón Bình Ðiền… đã đẩy mạnh sản xuất, cung ứng phân bón ra thị trường góp phần ổn định thị trường phân bón trong nước.

Đặc biệt là các đơn vị sản xuất phân bón đơn (Phân đạm Urê, DAP) thuộc Vinachem như Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty Đạm Ninh Bình, Công ty CP DAP Vinachem, Công ty CP DAP số 2 – Vinachem đã cung ứng hàng trăm nghìn tấn phân đạm Urê và phân DAP cho thị trường trong nước với giá thấp hơn giá phân bón nhập khẩu cùng loại từ 1 đến 2 nghìn đồng một tấn đóng góp đáng kể vào việc bình ổn thị trường phân bón trong nước.

PV