Thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại Huế

Hội thảo “Giao thông điện góp phần thúc đẩy phát triển thành phố Huế xanh” vừa được diễn ra tại TP. Huế là một phần của dự án “Thúc đẩy chuyển dịch bền vững giao thông bằng điện ở Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ.

Nhằm thúc đẩy phương tiện giao thông bằng điện, hướng đến phát triển giao thông xanh cho thành phố Huế, ngày 26/10/2022 UNDP phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tổ chức Hội thảo “Giao thông điện góp phần thúc đẩy phát triển thành phố Huế xanh”.

Sự kiện là một phần của dự án “Thúc đẩy chuyển dịch bền vững giao thông bằng điện ở Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, nhằm mục đích giảm phát thải khí nhà kính thông qua cải thiện chính sách, môi trường cho phát triển giao thông điện ở cấp quốc gia, và thực hiện các hoạt động thí điểm về thúc đẩy giao thông điện tại thành phố Huế.

Với mục tiêu hướng đến phát triển giao thông xanh cho thành phố Huế tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các chiến lược quốc gia và sự đóng góp thiết thực của chính quyền địa phương; giới thiệu các hoạt động thí điểm khuyến khích chuyển đổi sang các phương thức vận tải sạch hơn; thảo luận về những cơ hội và thách thức, các giải pháp và sáng kiến để hỗ trợ sự phát triển giao thông điện và giao thông xanh, góp phần thực hiện tầm nhìn của Huế về một tương lai bền vững.

hình ảnh cổ động cho thúc đẩy giao thông xanh tại Huế
Thừa Thiên Huế cho biết đang tích cực triển khai đề án Giao thông công cộng theo hướng giao thông xanh.

Tại Hội thảo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang tích cực triển khai đề án Giao thông công cộng theo hướng giao thông xanh và chuyển đổi phương tiện giao thông điện. Cụ thể, Tỉnh đã làm việc với các tổ chức quốc tế như UNDP nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông xanh tại địa phương. Ngoài ra định hướng này cũng được đề cập trong Quy hoạch Tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050̀ (hiện đang hoàn thiện để trình phủ phê duyệt cuối năm 2022).

Tại sự kiện ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ, để thực hiện được các nội dung thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại địa phương, Tỉnh luôn mong muốn được học hỏi những mô hình giao thông điện của các nước trên thế giới, những định hướng và mục tiêu của Chính phủ cũng như các mô hình thí điểm triển khai tại Việt Nam để có thể học tập và triển khai tại Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại hội thảo, ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh “Giao thông xanh đưa đến tiềm năng là phương thức giao thông của tương lai trong việc thực hiện các mục tiêu dài hạn của Huế về phát triển đô thị các-bon thấp;

Thành phố Huế cần xây dựng quy hoạch phát triển giao thông xanh tổng thể lồng ghép với các hoạt động phát triển khác, trong đó cần có các lộ trình phù hợp, hệ thống mạng lưới hạ tầng giao thông cần được thiết kế để tích hợp, thân thiện với môi trường, đồng thời cần xây dựng khung thế chế chính sách đối với hoạt động quản lý, vận hành và khuyến khích các sáng kiến xanh hóa”.

ông Patrick HavermanPhó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện
Ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Patrick Haverman; “sự tham gia của các bên liên quan và xem xét tính hợp các chính sách của nhiều ngành khác nhau là những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo tính bền vững của các giải pháp giao thông xanh, gia tăng khả năng tiếp cận của đô thị và phát triển các giải pháp thúc đẩy giao thông điện.”

Giao thông vận tải là một trong những ngành sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phát thải khí nhà kính lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình Hành động về Chuyển đổi Xanh và Giảm thiểu Các-bon và Khí Mê-tan của ngành Giao thông vận tải, với mục tiêu tổng thể là phát triển hệ thống giao thông xanh.

Đến năm 2050, Việt Nam dự định thực hiện mạnh mẽ sự chuyển dịch này theo hướng 100% phương tiện giao thông đường bộ là điện

Pvi