Hyundai Sonata 2024: Kiểu dáng mới và hệ dẫn động 4 bánh

Huyndai Sonata 2024 là một bản nâng cấp toàn diện, mang đến kiểu dáng mới đáng kể và hệ dẫn động bốn bánh, có khả năng vận hành tốt.

Video khác