Đòn bẩy cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản

Nhiều giải pháp đang được triển khai để góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, tạo ra được dung lượng sản xuất lớn hơn cũng như sản xuất được hoàn chỉnh sản phẩm thông qua kết nối, đưa doanh nghiệp phụ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Nhật Bản và toàn cầu.
Nguyên Hà, Thy Thảo

Video khác