DBS 770 Ultimate: Chiếc xe thương mại mạnh nhất mà Aston Martin từng chế tạo

Chỉ có 499 xe Aston Martin DBS 770 Ultimate được bán trên toàn cầu. Đây được mẫu DBS mạnh nhất mọi thời đại".mệnh danh "chiếc xe thương mại mạnh nhất mà Aston Martin từng chế tạo", đồng thời cũng là "
  • Tags:

Video khác