[Tin ảnh] Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tìm hiểu Pháp luật về Thương mại điện tử

Một số hình ảnh của thanh niên Bộ Công Thương tham gia thảo luận tại Diễn đàn "Thanh niên Công Thương với Pháp luật về Thương mại điện tử" diễn ra vào chiều ngày 07/11. Diễn đàn là hoạt động thiết thực, với mục tiêu gắn công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ với nhiệm vụ chuyên môn của ngành Công Thương và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.
Huyền My