Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: Đinh Văn Đỉnh

Đơn vị: Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

+ Khảo sát các tuyến đường ô tô chuyên dụng ngành mỏ tại các khu vực có nền đất yếu thuộc khu vực Quảng Ninh.

+ Nghiên cứu công nghệ, thiết lập phương án thử nghiệm vật liệu NeoWeb trong làm đường ô tô chuyên dụng ngành mỏ.

+ Thi công thử nghiệm công nghệ NeoWeb trên 2 tuyến đường chuyên dụng với mặt đường BTXM (khu vực Cảng Làng Khánh) và mặt đường cấp phối (khu vực Hà Tu).

+ Theo dõi thường xuyên 2 tuyến đường thử nghiệm để đưa ra các đánh giá chi tiết về hiệu quả của công nghệ NeoWeb.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Sử dụng vật liệu NeoWeb trong làm đường làm giảm lớp kết cấu chiều dày lớp móng đường tương ứng với giảm khối lượng bóc đất đá, cũng như phá núi lấy đá làm cấp liệu như cấp phối đá dăm loại I, II góp phần vào ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ngành khai thác than.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Kết quả đạt được là xây dựng 02 đoạn đường thử nghiệm (với chiều dài mỗi đoạn đường thử nghiệm là 100m)

+ Đoạn đường số 1: Tại ngã ba cụm cảng Làng Khánh với chiều dài 100m dùng kết cấu áo đường cứng bằng BTTP đá 1x2 mác 300#.

+ Đoạn đường số 2: Từ trạm cân kho than đến trạm bảo vệ số 5 – Công ty CP than Hà Tu nằm trên tuyến đường vận chuyển than nội bộ từ Công ty than Hà Tu ra cảng Làng Khánh, chiều dài 100m với kết cấu áo đường mềm (mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại I).

- Lựa chọn được thông số kích thước NeoWeb như bảng sau:

Chỉ tiêu

NeoWeb 330

Dung sai cho phép

1. Khoảng cách mối nối, tính bằng mm

330

+ 2,5%

2. Chiều cao, tính bằng mm

200

-

3. Kích thước ô khi căng, tính bằng mm

250 x 210

+ 3%

4. Số các ô/m2

39

-

5. Kích thước tấm tiêu chuẩn khi căng, tính bằng m

2,5 x 8,0

+ 3%

6. Diện tích tấm khi căng, tính bằng m2

20

-

Giá trị ứng dụng

+ Thời gian duy tu sửa chữa ít hơn theo cùng một thời gian sử dụng;

+ Chí phí sửa chữa giảm từ 60-70% so với chi phí sửa chữa duy tu đường mỏ thông thường;

+ Giảm độ bụi và làm tăng ma sát mặt đường trong mùa mưa cũng như hàng ngày bơm tưới nước đẫm mặt đường;

+ Giảm chi phí giá thành sản xuất trong khâu vận chuyển như giảm chi phí lốp xe, nhíp xe và một số phụ kiện đi theo…

+ Ngoài những giá trị mang lại khi sử dụng vật liệu NeoWeb trong làm đường làm giảm lớp kết cấu chiều dày lớp móng đường tương ứng với giảm khối lượng bóc đất đá, cũng như phá núi lấy đá làm cấp liệu như cấp phối đá dăm loại I, II góp phần vào ứng phó biến đổi khí hậu hiện nay nói chung và môi trường ngành khai thác than nói riêng.

+ Về mặt môi trường vật liệu mới NeoWeb thân thiện mới môi trường với độ bền cao, tái sử dụng lại cho một số tuyến đường chuyên dụng.