Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Tác giả: Th.S - Nguyễn Việt Cường; KS- Phạm Quang Hà

Đơn vị: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu Nguyên nhân chủ yếu làm tăng nhiệt độ lò chợ cơ giới hóa

Giải pháp làm mát nhiệt độ lò chợ CGH

Tính toán lưu lượng gió áp dụng trong lò chợ

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Tính toán thông gió cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ có sản lượng đến 1,5 triệu tấn/năm và nhiệt độ trong lò chợ đảm bảo theo quy chuẩn cần thiết.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

+ Phương pháp tính toán lưu lượng gió cung cấp cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ theo các yếu tố kỹ thuật mỏ của các nước có nền công nghiệp than phát triển và của Việt Nam là gần tương đồng. Tuy nhiên có sự khác nhau ở phương pháp tính toán lưu lượng gió yêu cầu theo độ thoát khí mê tan.

+ Lựa chọn phương pháp tính toán lưu lượng gió cung cấp cho lò chợ cơ giới hóa đồng bộ theo phương pháp của Liên bang Nga là phù hợp với khả năng cơ giới hóa đồng bộ khai thác than lò chợ ngày càng cao.

+ Để đáp ứng yêu cầu về thông gió và hiệu quả kinh tế khai thác than lò chợ cơ giới hóa đồng bộ cần tiến hành các biện pháp bổ sung như tháo khí mê tan ở các lò chợ có độ chứa và thoát khí cao vượt quá khả năng thông gió của lò chợ.

Giá trị ứng dụng

Ứng dụng tại các đơn vị cho áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than.