Previous Next

Thông tin chung đề tài:

Tác giả: TS. Đỗ Ngọc Tước, TS. Đoàn Văn Thanh, TS. Bùi Duy Nam 

Đơn vị: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

Đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung: Tổng quan kinh nghiệm khai thác tại các tầng sâu trên thế giới, đánh giá hiện trạng công nghệ, thiết bị khai thác tại các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam; đánh giá các yếu tố địa kỹ thuật ảnh hưởng tới các công nghệ khi khai thác tại các tầng khai thác sâu, từ đó đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện và khai thác hiệu quả tại các tầng sâu của các mỏ than lộ thiên Việt Nam:

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Khai thác an toàn đảm bảo sản lượng mỏ, hiệu quả kinh tế, môi trường và thu hồi tối đa tài nguyên.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

Đề tài đã nghiên cứu tổng thể các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề trong khai thác mỏ lộ thiên sâu. Áp dụng triệt để các tiến bộ khoa học, công nghệ mô hình hóa 3D để đánh giá đặc điểm địa chất mỏ; xác định biên giới khai trường, hình dạng và ổn định bờ mỏ. Áp dụng các công nghệ tiên tiến (UAV, mô phỏng 3D) trong đánh giá điều kiện vi khí hậu tại khu vực moong sâu.

Các giải pháp Đề tài đề xuất có tính ứng dụng cao, có khả năng áp dụng trong thực tế sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn khai thác như: Các giải pháp khoan nổ mìn tạo biên nâng cao góc dốc sườn tầng, bờ mỏ; Áp dụng vận tải đất đá bằng liên hợp ô tô - băng tải; sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn; quan trắc ổn định bờ mỏ bằng các thiết bị giám sát liên tục (Radar); Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong đo đặc và đánh giá chất lượng điều kiện vi khí hậu đáy moong.