• Doanh nghiệp lãi lớn nhờ sức bật từ thị trường nội địa

    Doanh nghiệp lãi lớn nhờ sức bật từ thị trường nội địa

    Dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp khiến nhiều kênh thương mại, xuất nhập khẩu bị gián đoạn. Vì thế, nhiều doanh nghiệp (DN) dịch chuyển mạnh về thị trường trong nước và đã có được sức bật về doanh thu nhờ vào tiêu dùng nội địa.