• Tăng liên kết để tự chủ nguồn nguyên liệu

  Tăng liên kết để tự chủ nguồn nguyên liệu

  Thực trạng phụ thuộc nguyên phụ liệu không chỉ gây ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, mà sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến công nghiệp nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung trong dài hạn. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước là một trong những vấn đề cốt lõi để phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam.

 • Mở lối cho công nghiệp tự chủ: Góc nhìn từ một cuộc Tọa đàm

  Mở lối cho công nghiệp tự chủ: Góc nhìn từ một cuộc Tọa đàm

  Trong bối cảnh những nền tảng căn bản cho xây dựng một nền công nghiệp tự chủ còn hạn chế, các nhà quản lý, doanh nghiệp phải làm gì? Tại cuộc Tọa đàm “Xây dựng nền công nghiệp tự chủ và vai trò của các doanh nghiệp trong nước”, các vị khách mời đưa ra những góc nhìn mới, cách tiếp cận mới.

 • [Tọa đàm trực tuyến] Xây dựng nền công nghiệp tự chủ và vai trò của các doanh nghiệp trong nước

  [Tọa đàm trực tuyến] Xây dựng nền công nghiệp tự chủ và vai trò của các doanh nghiệp trong nước

  Tọa đàm “Xây dựng nền công nghiệp tự chủ và vai trò của các doanh nghiệp trong nước” do Tạp chí Công Thương tổ chức, phát trực tuyến trên nền tảng Tạp chí Công Thương điện tử và Fanpage Tự hào hàng Việt Nam vào 9h30 ngày 07/9/2022.