Vnsteel chung tay vì người nghèo - Góp sức “Hành trình hy vọng”

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Vnsteel) đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương tại lễ phát động "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương tại lễ phát động "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022.

Chia sẻ cộng đồng” là một trong 5 giá trị cốt lõi được Ban Lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP bám sát, thực hiện xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển Tổng công ty, góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Vnsteel đã tham gia và biến khẩu hiệu thành hành động cụ thể, trực tiếp đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương tại lễ phát động "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022.

Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương.
Đồng chí Phạm Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương.

Đây là hoạt động thiết thực của Vnsteel, với mong muốn góp sức mình vào hành trình hy vọng - kịp thời hỗ trợ cho những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn; chung tay vào hành trình xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình - phồn vinh - ấm no - hạnh phúc.

Hương Trần