Tuổi trẻ VIPESCO: Phát huy vai trò xung kích, thích ứng tốt với tình hình mới

Ngày 21/04/2022, Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam - VIPESCO tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

vipesco 1

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề hành động: “Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thi đua lao động và học tập, phát huy vai trò xung kích, thích ứng tốt với tình hình mới, thực hành tiết kiệm, không ngừng sáng tạo, tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững của Công ty”.

vipesco 2
Ông Nguyễn Thân, Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đã có bước phát triển rõ nét trên nhiều mặt. Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên giao phó, ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu thiết thực của đoàn viên thanh niên. 

vipesco 3
Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Các phong trào đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, Công đoàn và cán bộ, công nhân viên trong Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam, VIPESCO đã duy trì sản xuất ổn định, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và có kết quả sản xuất kinh doanh đáng khen ngợi, vượt so với kế hoạch đề ra của năm 2021.

vipesco
Ra mắt Ban chấp hành mới, đồng chí Hoàng Thị Kim Hà (thứ 5 từ trái qua) được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 7 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đồng chí Hoàng Thị Kim Hà được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

dai hoi 4

dai hoi 5

PV