Truyền tải điện Khánh Hòa thi công sửa chữa phần mang điện đường dây 220 kV Thiên Tân - Nha Trang

Truyền tải điện Khánh Hòa vừa thực hiện thi công sửa chữa lớn năm 2022 hạng mục “Căng dây lấy lại độ võng khoảng néo 282 - 287 của đường dây 220 kV 272 Thiên Tân - 274 Nha Trang”.

Vừa qua, kết hợp lịch đăng ký cắt điện của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) để thi công đấu nối đường dây nhánh rẽ vào Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh, Truyền tải điện Khánh Hòa (thuộc Công ty Truyền tải điện 3 - PTC3), đã thực hiện thi công sửa chữa lớn năm 2022 hạng mục “Căng dây lấy lại độ võng khoảng néo 282 - 287 của đường dây 220 kV 272 Thiên Tân - 274 Nha Trang” và xử lý tồn tại một số hạng mục sửa chữa thường xuyên phần mang điện khác.

Khối lượng công việc đơn vị đã triển khai trong đợt cắt điện vừa qua gồm: Thi công sửa chữa lớn hạng mục “Căng dây lấy lại độ võng khoảng néo 282 – 287 dài 1,538km”, trong đó cắt ép nối lại 3 đầu cốt lèo dây dẫn tại vị trí 287 về phía 286; thi công sửa chữa thường xuyên hạng mục “Tăng cường đoạn dây dẫn song song với đầu cốt lèo các vị trí 275, 340, 345” bằng các kẹp dây dẫn rẽ nhánh 6 bu lông và xử lý một số tồn tại phần mang điện.

Trong điều kiện thời tiết các ngày thi công vừa qua không thuận lợi do mưa phùn kéo dài, việc chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ về phương án, và phân bổ nhân lực hợp lý, sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm công tác, đã giúp Truyền tải điện Khánh Hòa hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra, qua đó đảm bảo công tác quản lý vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, ổn định cho địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong các tháng cao điểm mùa mưa đang diễn ra.

Ông Nguyễn Nghĩa, Phó Giám đốc Truyền tải điện Khánh Hòa, cho biết: Đường dây mạch đơn 220 kV Thiên Tân - Nha Trang (272 Thiên Tân – 274 Nha Trang) được đưa vào quản lý vận hành từ năm 2003. Trong những năm gần đây, đường dây này có vai trò quan trọng trong việc truyền tải, giải tỏa công suất chính cho nhà các máy điện mặt trời Xuân Thiện, Thiên Tân, đồng thời là một trong các đường dây chính có nhiệm vụ liên kết cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa với các vùng lân cận.

Truyền tải điện Khánh Hòa thi công sửa chữa trên đường dây 220 kV Thiên Tân - Nha Trang

Truyền tải điện Khánh Hòa thi công sửa chữa trên đường dây 220 kV Thiên Tân - Nha Trang

Việc thường xuyên vận hành, truyền tải công suất cao của đường dây 220 kV Thiên Tân – Nha Trang trong thời gian dài dẫn đến dây dẫn ở một số khoảng cột có độ võng pha - đất thấp hơn so thiết kế ban đầu khá nhiều, cần thiết phải thi công sửa chữa, để đảm bảo an toàn vận hành lâu dài. Bên cạnh đó, việc triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp khác cũng giúp hạn chế việc phát nhiệt điểm tiếp xúc đầu cốt lèo tại các vị trí néo, đảm bảo đường dây có thể vận hành an toàn, liên tục, ổn định trong thời gian tới.

Nguyễn Hữu Hòa