Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh - Doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước

Sáng ngày 30/12/2022, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số, đại diện cho Bộ Thông tin và Truyền thông trao Giấy chứng nhận hoàn thành thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp cho Tổng công ty.

Với việc được đón nhận Giấy chứng nhận số 01 về việc hoàn thành thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (N­­o 01/BTTTT-KTS&SXH ngày 28/12/2022), với mức “Hình thành doanh nghiệp số”, EVNHCMC đã chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên của cả nước được chứng nhận là doanh nghiệp số.

Tổng Công ty Điện lực TP. HCM – Doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước
Ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng giám đốc EVNHCMC (bên phải) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vụ kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Điện lực TPHCM

Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của Tổng công ty được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Công ty mẹ - Cơ quan Tổng công ty Điện lực TPHCM, với vai trò tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, đã đạt 545 điểm, tiệm cận điểm chuẩn của mức 4 là 556 điểm. Đây là số điểm rất cao, thể hiện việc doanh nghiệp đã cơ bản hoàn tất quá trình hình thành doanh nghiệp số và sẵn sàng để phát triển lên mức nâng cao.

Có 3/24 đơn vị trực thuộc EVNHCMC là Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Công ty Công nghệ thông tin đã được xác nhận đạt mức độ nâng cao về chuyển đổi số (mức 4/5).

Điều này thể hiện rõ các thế mạnh mũi nhọn của EVNHCMC trên các phương diện: có lưới điện 100% tự động hóa, có chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc và có hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng ngày càng cao trên địa bàn TP.HCM - đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tổng Công ty Điện lực TP. HCM – Doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước
Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (phải) đón nhận Giấy chứng nhận Doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước

Cũng trong sáng 30/12/2022, trong khuôn khổ của lễ trao chứng nhận chuyển đổi số, EVNHCMC cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Vụ kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông, với mục tiêu xây dựng mô hình mẫu về đánh giá mức độ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, phối hợp đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế số - xã hội số và khuyến khích phát triển các hoạt động kinh tế số trong lĩnh vực năng lượng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Những kết quả nêu trên vừa là niềm tự hào, vừa là động lực khích lệ để toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động của EVNHCMC tiếp tục không ngừng phấn đấu nâng cao mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của Chính phủ.

Lê Hoa