Thuỷ điện Trung Sơn: Tổ chức huấn luyện an toàn điện định kỳ năm 2022

Ngày 18/10/2022, 48 học viên là cán bộ kỹ thuật và người lao động (NLĐ) vận hành và sửa chữa điện của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đã tham gia huấn luyện an toàn toàn điện định kỳ năm 2022.

Với sự hỗ trợ của Ban An toàn Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) Khóa tập huấn là hoạt động của Thủy điện Trung Sơn triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương (Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện) và Quy trình an toàn điện trong EVNGENCO2 (theo Quyết định số 136/QĐ-EVNGENCO2 ngày 07/9/2021 của EVNGENCO2).

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong công tác an toàn, tại Khóa tập huấn ông Phạm Quốc Vẻ - Phó trưởng Ban an toàn EVNGENCO2 đã truyền đạt các nội dung lý thuyết, thực hành, các quy định pháp luật liên quan, các bài học kinh nghiệm các vụ tai nạn, sự cố về điện hấp dẫn tạo hứng thú cho học viện.

các học viên tham gia khóa tập huấn sôi nổi thảo luận về an toàn điện
Giảng viên và học viên thảo luận sôi nổi về nội dung bài giảng về an toàn điện tại Khóa tập huấn.

Khóa tập huấn đã củng cố, bổ sung kiến thức về an toàn điện cho các học viên là CBNLĐ Thủy điện Trung Sơn qua đó nâng cao sự tự giác, chủ động thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn ngăn ngừa các nguy cơ xẩy ra tai nạn và sự cố thiết bị trong vận hành và sửa chữa điện.

hình ảnh về Khóa tập huấn
Căn cứ kết quả sát hạch Thủy điện Trung Sơn sẽ xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho NLĐ.

Hoàn thành trong ngày, căn cứ kết quả sát hạch từ Khóa tập huấn Thủy điện Trung Sơn sẽ xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho những NLĐ qua tập huấn.

Hoạt động này đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu: “ An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” , xây dựng môi trường lao động “ Xanh – Sạch-Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Thủy điện Trung Sơn.

Vi - Sinh