Thủy điện Trung Sơn hoàn thành sớm gần 3 tháng kế hoạch sản lượng điện năm 2022

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) cho biết đúng 8h, ngày 03/10/2022, đã sản xuất được 875 triệu kWh điện, hoàn thành kế hoạch sản lượng do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giao năm 2022.

Theo đó sản lượng điện sản xuất của Thủy điện Trung Sơn đã về đích trước gần 3 tháng, đưa tổng sản lượng điện lũy kế của Nhà máy từ khi đi vào sản xuất đến nay đạt gần 3 tỷ kWh điện.

hình ảnh về Thủy điện Trung Sơn
Việc "về đích sớm" kế hoạch sản xuất điện năm 2022 thể hiện nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo trong quản lý vận hành Thủy điện Trung Sơn, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà EVNGENCO2 giao cũng như mục tiêu Công ty đã đề ra trong năm 2022.

Chia sẻ về kết quả này Thủy điện Trung Sơn cho biết để có được kết quả này, ngoài yếu tố thủy văn thuận lợi, công tác quản lý kỹ thuật, sữa chữa lớn tổ máy H1, H2 đã được công ty thực hiện tốt. Các tổ máy luôn vận hành an toàn, ổn định, không để xẩy ra sự cố, đảo đảm phương thức vận hành theo huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Bên cạnh chỉ tiêu về sản lượng điện thì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như: Tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng của Công ty đến thời điểm hiện tại đều đạt và vượt, dự kiến các chỉ tiêu đến cuối năm đều vượt kế hoạch EVNGENCO2 giao.

Công tác dự báo bám sát tình hình thủy văn trên lưu vực, báo cáo số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định đã góp phần Vận hành điều tiết hồ chứa trong mùa lũ năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả tuân thủ nghiêm các quy định do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2022, Thủy điện Trung Sơn cho biết đang tiến hành các công tác chuẩn bị đại tu tổ máy H3 và H4 (dự kiến vào đầu năm 2023) đồng thời đảm bảo tích nước hồ chứa để phục vụ cấp nước tưới tiêu và phát điện trong năm tới.

Dự kiến đến cuối năm 2022, Thủy điện Trung Sơn sẽ sản xuất điện đạt 1.026 triệu kWh, vượt 17% kế hoạch EVNGENCO2 giao.

Trung Sinh