Thủy điện Ialy: Duy trì tốt hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Công ty Thủy điện Ialy vừa phối hợp với Tổ chức chứng nhận VCA thực hiện phiên đánh giá giám sát định kỳ hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Các chuyên gia đã có mặt xuyên suốt tại hiện trường để tiếp xúc, phỏng vấn, trao đổi với CBCNV, xem xét hồ sơ, tài liệu, quan sát kỹ năng thao tác ứng dụng, vận hành thiết bị… của các chức danh công việc.

Phát biểu tại phiên họp bế mạc, đại diện chuyên gia của Tổ chức chứng nhận VCA đã ghi nhận việc áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên và cải tiến liên tục hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Ialy. Đồng thời cũng đánh giá cao Công ty trong việc chủ động áp dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất, quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp. Điển hình là vận hành Văn phòng kỹ thuật số (D.O), áp dụng Base Wework để giao việc và đánh giá hiệu quả công việc; Số hóa quy trình tác nghiệp của nhân viên thay cho cách thức truyền thống trên các lĩnh vực như: Công tác đào tạo; hoạt động cấp phiếu công tác, giám sát đội công tác; Di động hóa quy trình ghi, nhập thông số vận hành; Mô hình hóa và trực quan báo cáo chỉ tiêu quản lý kỹ thuật… một số lĩnh vực việc áp dụng vượt so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Với mong muốn không ngừng cải tiến hệ thống, đáp ứng sự phát triển của công nghệ và xu hướng số hóa toàn cầu, Chuyên gia đánh giá cũng đã đưa ra một số khuyến nghị Công ty trên một số lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro…

Những kết quả ghi nhận được sau phiên đánh giá giám sát là căn cứ và bằng chứng để chuyên gia tổng hợp và đệ trình cơ quan chứng nhận tiếp tục duy trì hiệu lực chứng nhận hiện tại của Công ty Thủy điện Ialy.

PV