Phát huy sức mạnh của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu ngành Công Thương

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị gặp gỡ và trao đổi với các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu ngành Công Thương.
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hội nghị “Phát huy sức mạnh và đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Công Thương”

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 – 18/5/2023), nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, chiều ngày 18/5/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Phát huy sức mạnh và đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Công Thương”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tham dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các Viện nghiên cứu, Trường Đại học thuộc Bộ Công Thương cùng Trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan báo trí, truyền thông thuộc Bộ. 

Phát biểu chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013-18/5/2023), Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong công tác tham mưu, tư vấn chính sách để giúp Bộ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn - quy chuẩn - định mức kinh tế kỹ thuật trong Ngành. Đồng thời, đưa nhanh những kết quả nghiên cứu và thành tựu khoa học và công nghệ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương theo hướng hiện đại, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành Công Thương cũng như góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác quản lý liên tục được đổi mới cả về nội dung, phương thức tổ chức thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, công khai, minh bạch, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ.

Trong giai đoạn vừa qua, chúng ta cũng làm tốt công tác rà soát, đánh giá hoạt động của hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập để tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện tái cơ cấu theo hướng hiệu quả, phục vụ yêu cầu phát triển ngành trong giai đoạn tới.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu ngành Công Thương

Trước bối cảnh phát triển mới của đất nước và việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Công Thương dựa trên nền tảng của khoa học và công, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thứ trưởng đã đặt ra yêu cầu đối với hoạt động khoa học và công nghệ của ngành Công Thương. Theo đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức thực hiện, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và tham mưu xây dựng chính sách phát triển Ngành. 

Cụ thể, Thứ trưởng nhấn mạnh 05 nhóm nhiệm vụ chính, gồm:

Thứ nhất, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phải gắn bó mật thiết và phục vụ trực tiếp quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương, thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã được Đảng và Chính phủ giao. Tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Bộ gắn với phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn; ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để phát triển sản xuất thông minh, tạo nền tảng vững chắc giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Thứ hai, chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng định hướng, chính sách phát triển ngành Công Thương trong tình hình mới; cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn hoàn thiện hệ thống pháp luật để thực thi, khai thác có hiệu quả cam kết trong các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. 

Thứ ba, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai tại doanh nghiệp – phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm và là chủ thể sống động của đổi mới sáng tạo. Cơ quan quản lý sẽ đóng vai trò kết nối, hướng dẫn, hỗ trợ, thiết lập các yếu tố nền tảng cho quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 

Thứ tư, các Viện nghiên cứu, Trường đại học tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ, đồng thời kết nối các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đơn vị nghiên cứu, tư vấn trong nước và nước ngoài có thế mạnh, dẫn đầu về lĩnh vực khoa học và công nghệ để hình thành một hệ sinh thái đa dạng, linh hoạt thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ trong các doanh nghiệp ngành Công Thương. 

Thứ năm, cần đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương theo hướng hiện đại. Nâng cao năng lực, hiệu quả, phát huy vai trò của quản lý nhà nước thực sự là "người cầm lái", định hướng, dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học và công nghệ.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí Phan Đăng Phong đánh giá về công tác khoa học và công nghệ của đơn vị trong thời gian vừa qua

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo một số Viện Nghiên cứu, Trường đại học đã phát biểu ý kiến, đánh giá về công tác khoa học và công nghệ của đơn vị trong thời gian qua và đề xuất các nhiệm vụ triển khai gắn với nhiệm vụ nâng cao năng lực tự chủ về sản xuất và thị trường, hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới, có tính độc lập, thích ứng và chống chịu cao trước các tác động lớn, bất thường từ bên ngoài trong giai đoạn tới.

Về công tác tham mưu, tư vấn chính sách, đại diện các đơn vị: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Phòng vệ Thương mại đã nhấn mạnh vai trò của công tác nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và hoàn thành chính sách của Bộ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Lý Quốc Hùng khẳng định quyết tâm sẽ cùng hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ ngành Công Thương phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được. Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu quả, làm tốt vai trò định hướng, dẫn dắt của Bộ trong công tác phát triển khoa học và công nghệ, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao đối với ngành Công Thương.

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Lý Quốc Hùng khẳng định sẽ cùng hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ ngành Công Thương phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được
Ngọc Châm