Phân bón miền Nam: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn vì lợi ích đoàn viên

Trong tình hình hiện nay, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh. Công đoàn luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho quần chúng, góp phần quan trọng đại diện cho Người lao động, đem lại nhiều quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Đây là nội dung chính được các đại biểu thống nhất đưa ra tại Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra sáng nay (22/5) tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam  tham dự và phát biểu tại Đại hội.

phan bon mien nam

Hoạt động Công đoàn có chất lượng và hiệu quả

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-20230 nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và luôn được Công đoàn cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động Công ty ngày càng phát triển.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy cùng sự phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện của Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã giúp Ban Chấp hành Công đoàn Công ty hoạt động có chất lượng và hiệu quả. Tập thể lãnh đạo Công ty và Người lao động luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ tập trung, năng động sáng tạo vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Cũng theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2017-2023, tổng số lao động đầu nhiệm kỳ là 763 lao động; Tổng số lao động cuối nhiệm kỳ là 531 người. Số lao động giảm so với đầu nhiệm kỳ là bởi, nhiệm kỳ qua, Công ty đầu tư thiết bị công nghệ, đưa cơ giới hóa, tự động hóa vào nhiều công đoạn sản xuất. Song song đó, Công ty cũng thực hiện sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, chất lượng đội ngũ công đoàn viên tăng lên đáng kể. Trình độ trên đại học là 10 người, chiếm 1,9%; trình độ đại học là 143 người chiếm tỷ lệ 26,9%; trình độ cao đẳng, trung cấp là 162 người, chiếm tỷ lệ 30,5%... Số công đoàn viên giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo từ Phó Giám đốc trở lên là 24 người, tỷ lệ 4,5%, trong đó nữ là 03 người, tỷ lệ 0,6%

“Các cán bộ Công đoàn được trưởng thành từ thực tiễn trong sản xuất kinh doanh nên có kinh nghiệm tổ chức các phong trào, phát huy được năng lực, sở trường, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để vận động, tập hợp quần chúng tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn”, báo cáo nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp hành Công đoàn là những cán bộ có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghề, phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, vận động đoàn viên nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn, quy chế, nội quy của Công ty. Qua đó, đoàn viên nhận thức được trách nhiệm của mình với công việc được giao, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Công đoàn.

Gắn hoạt động đoàn thể với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Liên quan đến công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Công đoàn Công ty CP Phân bón miền Nam, từ năm 2017 đến nay, Công đoàn Công ty đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm các giải pháp thực hiện kế hoạch hằng năm.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào, động viên công đoàn viên các đơn vị tăng cường cải tiến kỹ thuật, công nghệ, chú trọng đầu tư vào máy, thiết bị hiện có để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu.

Ngoài ra, chung tay cùng chính quyền, Công đoàn Công ty đã phối kết hợp xây dựng quy chế đào tạo và tuyển dụng chặt chẽ nhằm tuyển dụng lao động có chất lượng cao. Hằng năm thường xuyên tổ chức và cử cán bộ, nhân viên và Người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

“Đến nay, Công ty đã có một đội ngũ lao động ngày càng trẻ hóa, được đào tạo bài bản ở các trường lớp, bố trí và sử dụng đúng với năng lực và sở trường công tác”, báo cáo nhấn mạnh và cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 94) bình quân trong nhiệm kỳ là 1.050 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá trị thực tế) bình quân trong nhiệm kỳ là: 2.004 tỷ đồng. Doanh thu bình quân trong nhiệm kỳ là 1.978 tỷ đồng; Lợi nhuận bình quân trong nhiệm kỳ là 48,9 tỷ đồng; Thu nhập bình quân trong nhiệm kỳ là 9,9 triệu đồng/người/tháng; Riêng năm 2022, thu nhập bình quân người/tháng là 13,5 triệu đồng.

“Nhiệm kỳ qua là nhiệm kỳ hết sức khó khăn nhưng với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng các lợi thế, tập thể cán bộ nhân viên và Người lao động trong toàn Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023”, báo cáo khẳng định.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Công đoàn Công ty đã phát huy và khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người lao động, có những giải pháp kịp thời, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, vừa ổn định kinh doanh; kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn và chăm lo đến Người lao động cả về vật chất cũng như tinh thần.

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên

Trong nhiệm kỳ, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên và Người lao động luôn được Công đoàn Công ty xác định là chức năng số một, chức năng quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai hoạt động.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Công đoàn Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ công đoàn viên và Người lao động các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách có liên quan đến Người lao động. Vì vậy, các vấn đề vướng mắc về chế độ chính sách đối với công đoàn viên đã được giải quyết kịp thời, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, đoàn kết trong Công ty.

Báo cáo của Công đoàn Công ty khẳng định, trong tình hình hiện nay, vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh. Công đoàn luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho quần chúng, góp phần quan trọng đại diện cho Người lao động, đem lại nhiều quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Trên cơ sở đó, có thể nói công tác phát triển đoàn viên là yếu tố then chốt quyết định sự vững mạnh hoạt động Công đoàn. Phát triển đoàn viên luôn gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ Công đoàn đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên.

Bên cạnh phát động Người lao động thi đua, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công đoàn đã cùng với chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho Người lao động như: 100% Người lao động được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...; trang bị đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại bảo hộ lao động, hằng năm được khám sức khỏe định kỳ và các chế độ được hưởng theo quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì lợi ích đoàn viên

Xác định nhiệm kỳ 2023-2028, tình hình kinh tế thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biễn phức tạp, khó lường. Trong khi đó, ở trong nước, nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp cũng tiếp tục phải đối mặt với biến đổi khí hậu, giá cả nông sản, giá nguyên vật liệu cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và kinh doanh. Do vậy, mô hình tổ chức hoạt động Công đoàn sẽ có nhiều thay đổi, đòi hỏi Ban Chấp hành khóa XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải thực sự là cơ quan bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động.

Với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, do vậy, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và Người lao động. Các hoạt động của Công đoàn phải gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Công ty; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và Người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý.

Cũng trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty đặt mục tiêu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên và Người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng và phát triển Công ty.

ong dang tan thanh
Ông Đặng Tấn Thành, Tổng giám đốc Công ty: Công đoàn Công ty cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón miền Nam Đặng Tấn Thành đã biểu dương và những thành tích mà Công đoàn công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị, gợi mở một số công tác hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Tổng Giám đốc Đặng Tấn Thành đặc biệt chỉ đạo, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua.

“Ban Chấp hành Công đoàn cần xây dựng tập thể Công ty CP Phân bón miền Nam luôn đoàn kết, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thiết thực, hiệu quả”, Tổng Giám đốc Đặng Tấn Thành giao nhiệm vụ.

ong nguyen huy thong
Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Công ty đã hoàn thành toàn diện Nghị quết Đại hội XIII và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhiệm kỳ 2017-2023

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty CP Phân bón miền Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 “Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Công ty đã hoàn thành toàn diện Nghị quết Đại hội XIII và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong nhiệm kỳ 2017-2023”, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất ghi nhận và chỉ đạo, trong thời gian tới, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị Công đoàn Công ty Phân bón miền Nam tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Công ty. Đặc biệt làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Công ty CP Phân bón miền Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.

ra mat ban chap hanh
Ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu ra 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.  

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Công đoàn khóa XIV đã bầu Các UVBTV, UBKT và đồng chí Đặng Thanh Định đã được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn Công ty.