Petrolimex: Đoàn chuyên gia Nhật Bản khảo sát thực tế tại K130

Đoàn chuyên gia JCCP/ENEOS vừa có buổi làm việc tại Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu (XN KVXD) K130 - Công ty Xăng dầu B12 về việc khảo sát thực tế về hệ thống tự động hoá, các phần mềm quản lý...

khao sat 1

Thực hiện chương trình Hợp tác đào tạo kỹ thuật giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) và Tổ chức hợp tác dầu khí Nhật Bản (JCCP); Tập đoàn ENEOS, Đoàn chuyên gia JCCP/ENEOS vừa có buổi làm việc tại Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 - Công ty Xăng dầu B12, theo đề nghị của các chuyên gia ENEOS về việc khảo sát thực tế về hệ thống tự động hoá, các phần mềm quản lý, hệ thống giám sát và quản lý an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và các nội dung khác liên quan đến an toàn chung tại kho xăng dầu để xây dựng chương trình đào tạo năm 2023 tại Nhật Bản.

Tham gia buổi làm việc có các chuyên gia của Tổ chức JCCP và Tập đoàn ENEOS. Về phía Tập đoàn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Công nghệ An toàn. Về phía Công ty Xăng dầu B12 có đại diện lãnh đạo và các chuyên viên phòng Quản lý Kỹ thuật và Đầu tư (QLKT&ĐT), phòng Công nghệ Thông tin - Tự động hoá (CNTT-TĐH) Công ty, đại diện Ban giám đốc và lãnh đạo phòng Quản lý Kỹ thuật Xí nghiệp KVXD K130.

khao sat

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo phòng QLKT&ĐT Công ty đã giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật; công tác tổ chức thực hiện các quy định an toàn và hệ thống tự động hoá của Công ty. Sau đó, Đoàn Chuyên gia ENEOS đã tiến hành khảo sát thực tế cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật tại Kho Xăng dầu K130 và Bến xuất Xăng dầu K130.

Sau khi đi thực tế các chuyên gia đánh giá cao công tác thực hiện các quy định về an toàn, ANTT, BVMT trong quá trình vận hành hệ thống cơ sở vật chất, ứng dụng hệ thống tự động hóa và các phần mềm quản lý của Xí nghiệp KVXD K130 nói riêng và Công ty Xăng dầu B12 nói chung…

khao sat 2
Đoàn chuyên gia JCCP/ENEOS khảo sát thực tế tại Kho K130 

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia đã lắng nghe về những khó khăn, vướng mắc cũng như các ý kiến đề xuất của đơn vị trong công tác đầu tư các hệ thống tự động hóa, giám sát an ninh an toàn của Đơn vị để nghiên cứu, xây dựng những giải pháp hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty/Đơn vị.

 

Thái Sơn - Trịnh Bình