PC Phú Yên: Tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì.

Mục đích chính là vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm ứng phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

reo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 tại các điện lực
Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 tại các điện lực

Theo đó, từ ngày 15-25/3, các đơn vị tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền Giờ Trái đất năm 2023 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số tuyến đường trung tâm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Hoạt động về sự kiện cũng được tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, Đài phát thanh của địa phương, website của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, ngoài việc tổ chức diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất đồng loạt trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố vào ngày 25/3, các đơn vị sẽ vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 (thứ Bảy).

Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở UBND thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở UBND thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Theo đó, Công ty Điện lực Phú Yên sẽ phối hợp với Sở Công thương tổ chức triển khai các nội dung kế hoạch hưởng ứng Giờ Trái đất; phối hợp với Sở Công thương, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên xây dựng nội dung tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, website Công ty Điện lực Phú Yên; chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng kinh tế/Phòng kinh tế - Hạ tầng tuyên truyền về Giờ Trái đất, tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại địa phương.

Đồng thời, Công ty sẽ hỗ trợ phương tiện và kinh phí cho các đơn vị tổ chức các hoạt động diễu hành và mit tinh hưởng ứng Giờ trái đất; hỗ trợ kinh phí in băng rôn khẩu hiệu, phướn áo, mũ tuyên truyền và tổ chức treo, tháo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền Giờ trái đất năm 2023 tại các tuyến đường trung tâm các huyện, thị xã, thành phố theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa thông tin.

Đây cũng là kế hoạch nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 do EVN và EVNCPC yêu cầu các đơn vị thành viên phối hợp với địa phương triển khai thực hiện.

Kim Hoàng