PC Phú Yên: Phát hiện 1.176 vụ vi phạm sử dụng điện

Theo Công ty Điện lực Phúc Yên (PC Phú Yên) đến cuối tháng 9/2022, PC Phú Yên đã phát hiện 1.176 vụ vi phạm sử dụng điện, 36 vụ trộm cắp điện, 592 vụ vi phạm giá điện với tổng số tiền truy thu gần 850 triệu đồng.

Cụ thể, PC Phú Yên đã phân tích tổn thất điện năng trung hạ thế (TTĐN), từ đó lập kế hoạch kiểm tra sử dụng điện. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã lập kế hoạch kiểm tra 230 TBA chuyên dùng và công cộng của 03 xuất tuyến có TTĐN cao tại Điện lực Tuy An, Phú Hòa và Đông Hòa.

Ngoài ra, PC Phú Yên thường xuyên phối hợp với các điện lực kiểm tra sử dụng điện hàng trăm khách hàng thuộc TBA có TTĐN bất thường. Từ đó, PC Phú Yên chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tổn thất điện năng cao, những vấn đề còn tồn tại khách quan, chủ quan trong công tác kinh doanh, giúp các đơn vị chấn chỉnh và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

PC Phú Yên
Kiểm tra hiện trạng vi phạm sử dụng điện dưới sự chứng kiến của khách hàng

Đồng thời, công tác nâng cao nghiệp vụ kiểm tra sử dụng điện của Kiểm tra viên điện lực và CBCNV quản lý hệ thống đo đếm cũng được đơn vị quan tâm. Trong 09 tháng năm 2022, Phòng kiểm tra, giám sát mua, bán điện (KTGSMBĐ) đã tổ chức 02 đợt bồi huấn về khai thác hiệu quả chương trình đo xa RF-Spider, DSPM, chương trình cảnh báo sản lượng điện bất thường nhằm phát hiện sớm các bất thường của hệ thống đo đếm và bất thường do quá trình sử dụng điện của khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty đã đến từng đơn vị hướng dẫn trực tiếp cách lọc khách hàng 01 địa điểm sử dụng điện có 2 điểm đo có sản lượng điện bất thường, khách hàng sử dụng điện ngắt quãng nhiều khoảng thời gian, khách hàng tăng giảm đột biến qua chương trình cảnh báo sản lượng điện bất thường…

tổn thất điện năng
Hiện trường kiểm tra vi phạm trộm điện bằng hình thức đảo sơ đồ đấu dây sử dụng nguội ngoài

Với nỗ lực cố gắng của hệ thống KTGSMBĐ đơn vị và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, công tác KTGSMBĐ của đơn vị đã hoàn thành sớm kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty giao. Lũy kế đến 28/9/2022, toàn Công ty thưc hiện được 1.176 vụ vi phạm, phát hiện 36 vụ vi phạm trộm cắp điện. Số lượng truy thu bồi thường là 13.343 kWh ứng với số tiền 828.370.661 đồng, đạt 115,05% kế hoạch năm 2022 EVN giao. Từ đó, đơn vị đã chuyển hồ sơ các vụ vi phạm trộm cắp điện đến cơ quan thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

Các hình thức trộm cắp điện chủ yếu là đấu nối trước công tơ (27 trường hợp), các hành vi khác (09 trường hợp).

điện lực
Nhân viên Điện lực Phú Hòa phát quang cây làm ảnh hưởng đến dường dây điện, giúp giảm tổn thất điện năng

Trên cơ sở đó, để phát huy hơn nữa công tác KTGSMBĐ các tháng còn lại của năm 2022, PC Phú Yên chú trọng công tác kiểm tra giám sát nội bộ và phòng chống vi phạm trộm cắp điện; chủ động nâng cao nghiệp vụ Kiểm tra viên, phân tích TTĐN các xuất tuyến trung áp từ đó lập kế hoạch kiểm tra các khách hàng bất thường, phát hiện sớm các hành vi vi phạm trộm cắp điện và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hoàng Dương