Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng tại Bộ Công Thương

Chiều 23/2/2023, Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhằm thống nhất đánh giá về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương từ đầu năm 2022 đến nay.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Quốc Khánh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí cán bộ theo dõi địa bàn của Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đồng chí Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cùng các đồng chí cán bộ chuyên trách đại diện các Ban đảng, đơn vị thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, năm 2022, công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng của Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Theo đó, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ đã tổ chức thành công các Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ngành, của Đảng ủy Bộ. Các hội nghị đã thống nhất đánh giá: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương cùng với những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta đã phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, các chỉ tiêu ngành Công Thương đều có sự tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương, trong đó các đồng chí đảng viên tại các đơn vị là lực lượng nòng cốt, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ giao, đóng góp tích cực vào các thành tích chung của Bộ.

Đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương báo cáo tại Hội nghị

Nổi bật trong đó, Đảng ủy Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối cấp trên, của Ban cán sự đảng Bộ để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chính trị được giao.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng (như các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế trong cả nước), cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ về các mặt công tác. Đồng thời, ban hành kịp thời các kế hoạch hành động, chương trình công tác cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội nghị làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương

Tham gia có trách nhiệm với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc diện quản lý theo thẩm quyền; tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý.

Đảng ủy Bộ Công Thương cũng triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng và công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục. Những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, giám sát tại các cấp ủy trực thuộc đã được chỉ ra và uốn nắn kịp thời, do vậy tình hình tại các đơn vị cơ bản ổn định, không để xảy ra những sai phạm lớn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong thời gian qua nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị thống nhất đề nghị Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Quy chế phối hợp công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng năm 2023 và các năm tiếp theo; trong đó tập trung triển khai những nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ; đặc biệt làm tốt hơn nữa công tác giáo dục về truyền thống hơn 70 năm lịch sử của ngành Công Thương tới tất cả các cấp ủy và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ nhất là các đồng chí đảng viên, đoàn viên, thanh niên trẻ.

Hai là, bám sát hơn nữa phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Ngành; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để triển khai thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát động và tổ chức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát hiện, đề xuất được nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế. 

Ba là, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Bộ Công Thương.

Hội nghị làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm là, thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ nhất là cán bộ đang công tác tại các cơ quan đại diện nước ngoài về lý luận và chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia tích cực và trách nhiệm để thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ phù hợp và tạo động lực cho các đơn vị.

Sáu là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung có hiệu quả, hoàn thiện các quy chế, quy định của Đảng ủy Bộ trên cơ sở quán triệt nguyên tắc của Đảng và quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng, đặc biệt là quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị để triển khai các nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả. 

Bảy là, duy trì nền nếp, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và tổ chức đảng trên tinh thần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trên mỗi cương vị công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ, trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã cảm ơn, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện các Ban đảng, đơn vị của Đảng ủy Khối để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng tại Bộ Công Thương trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Hội nghị làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương

Khánh Thy