Nhiệt điện Phả Lại: Dòng tiền kinh doanh năm 2022 âm kỷ lục kể từ khi niêm yết

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận lợi nhuận đạt trên 372 tỷ đồng, vượt 45% mục tiêu đề ra năm 2022. Nhưng dòng tiền kinh doanh chính của công ty ghi nhận mức âm kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Báo cáo tài chính quý 4/2022 cho thấy Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC - sàn HoSE) đạt 1.575,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 202% so với quý 4/2021. Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn; nhờ đó, lợi nhuận gộp của công ty trong quý 4/2022 đạt 81,8 tỷ đồng, so với mức lỗ 143,2 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận 68,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2022, so với mức lỗ 7,11 tỷ đồng trong quý 4/2021. Giải trình của công ty cho biết lợi nhuận tăng trở lại do sản lượng điện bán ra trong quý 4/2022 đạt gần 829 triệu kWh, tăng hơn 142% so với cùng kỳ; đơn giá bán điện bình quân trong quý 4/2022 cao hơn so với cùng kỳ; đồng thời, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực hiện trong quý 4/2022 thấp hơn so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.115,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 372,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,3% và 72,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với kế hoạch cả năm đã đề ra, công ty chỉ thực hiện được 94% mục tiêu doanh thu nhưng đạt 145% mục tiêu lợi nhuận.

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xem tại đây.

Giá cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại
Diễn biến giá cổ phiếu PPC của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kể từ đầu năm 2022 đến nay. (Nguồn: FireAnt)

 

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh chính của Nhiệt điện Phả Lại trong năm 2022 ghi nhận âm 1.077,5 tỷ đồng, so với mức dương 956,9 tỷ đồng trong năm 2021; đây cũng là mức âm kỷ lục kể từ khi công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2007. Trước đó, công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm cao nhất là 384,4 tỷ đồng vào năm 2017. Kể từ năm 2018 tới năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính của Nhiệt điện Phả Lại luôn ở mức dương.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại đạt 5.643,3 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 36% tổng tài sản, đạt 2.051,2 tỷ đồng - tăng 157% so với thời điểm đầu năm. Ngược lại, khoản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh 86,8%, xuống còn 68,9 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu PPC của Nhiệt điện Phả Lại được giữ ở mức tham chiếu, đạt 14.250 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên gần nhất đạt hơn 64.000 đơn vị.

Duy Quang