Nhiệt điện Bà Rịa thành lập Trung đội tự vệ tại chỗ

Chiều 25/5/2023, Ban Chỉ huy Quân sự Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung đội tự vệ tại chỗ thuộc Ban Chỉ huy quân sự Công ty.

Tại buổi Lễ, Ban Chỉ huy quân sự Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã công bố và trao Quyết định thành lập Trung đội Tự vệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, gồm 01 Trung đội Tự vệ tại chỗ, quân số 28 đồng chí, được biên chế thành 03 tiểu đội và Quyết định bổ nhiệm Trung đội trưởng, các Tiểu đội trưởng; Công bố các Quyết định kết nạp chiến sỹ Dân quân tự vệ mới.

ĐC Nguyễn Thanh Hồng, Phó tham mưu Trưởng, Ban CHQS TP Bà Rịa trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Trung đội tự vệ và các Tiểu đội trưởng
Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Phó tham mưu Trưởng, Ban Chỉ huy quân sự TP Bà Rịa trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Trung đội tự vệ và các Tiểu đội trưởng

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Hồng - Phó tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa - cho biết, trong những năm qua, lực lượng vũ trang của Thành phố luôn được kiện toàn đầy đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc nền quốc phòng toàn dân, tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa nói chung và Dân quân tự vệ nói riêng.

Đồng thời, đề nghị lực lượng Tự vệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cần quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ và Nghị định của Chính phủ,…

Đồng chí Thiếu tá cũng đề nghị Ban Chỉ huy quân sự Công ty tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng quan điểm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho lực lượng tự vệ của Công ty, trong đó tập trung vào nhiệm vụ của lực lượng DQTV trong tình hình mới.

Giáo dục cho lực lượng Tự vệ có lập trường và tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đúng Luật dân quân tự vệ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức xây dựng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tích cực tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa để không ngừng nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt về quân sự, chính trị; nâng cao cảnh giác cách mạng và ý chí sẵn sàng chiến đấu cao.

Đồng chí Võ Nhu - Phó Tổng giám đốc, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Công ty cố phần Nhiệt điện Bà Rịa phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ
Đồng chí Võ Nhu - Phó Tổng giám đốc, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Công ty cố phần Nhiệt điện Bà Rịa phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Đồng chí Võ Nhu, Phó Tổng Giám đốc, Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đề nghị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ và giúp đỡ Ban Chỉ huy quân sự Công ty và Trung đội Tự vệ trong công tác quân sự - quốc phòng; hỗ trợ bổ sung, hoàn chỉnh phương án bảo vệ Công ty, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng,… tương thích với lực lượng vừa được kiện toàn;

Đặc biệt là hỗ trợ thực hiện kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ hàng năm; chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện huấn luyện từng đợt cho phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đó cũng là điều kiện quan trọng bảo vệ Nhiệt điện Bà Rịa trước mọi tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trần Ngọ