Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I

Công đoàn cơ sở Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa tổ chức thành công Đại hội Công Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ lâm thời đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ lâm thời và đưa ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ lâm thời đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn Nhà máy đã hoạt động theo đúng Điều lệ; đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động; chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó Công đoàn Nhà máy luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Nhà máy, giúp đoàn viên, NLĐ an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thay mặt BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương những thành quả mà Công đoàn Nhà máy đã đạt được; đánh giá cao sự cố gắng của đoàn viên, NLĐ đã phải vượt qua rất nhiều những khó khăn như: Nhà máy là một đơn vị mới thành lập, còn nhiều công tác chuyên môn cần tập trung giải quyết; đội ngũ CBCNV còn trẻ, đến từ nhiều vùng miền khác nhau; điều kiện địa lý không được thuận lợi, dẫn tới việc tuyển dụng đội ngũ sản xuất đầy đủ đôi lúc chưa được kịp thời; đại dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt của đời sống, đặc biệt ở nửa sau nhiệm kỳ lâm thời của BCH Công đoàn Nhà máy…

Tại Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn và chỉ định triệu tập viên để triệu tập phiên họp thứ nhất BCH khóa mới.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn và chỉ định triệu tập viên để triệu tập phiên họp thứ nhất BCH khóa mới.

Các Đại biểu chụp ảnh với BCH Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027
Các Đại biểu chụp ảnh với BCH Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và thách thức mới. Với sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Nhà máy cùng sự ủng hộ và đồng hành của Công đoàn Điện lực Việt Nam, với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027 Công đoàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phấn đấu đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành một trong những điểm sáng của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Mạnh Hùng