Nghiên cứu, thử nghiệm đốt than kèm chất phụ gia để tăng hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm cho nhà máy nhiệt điện đốt than

Ứng dụng công nghệ đốt than kèm chất phụ gia để nâng cao hiệu quả vận hành, tăng hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm trường, tăng hiệu quả tái sử dụng tro xỉ cho nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam.

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Năng lượng

Mã đề tài:

Tác giả: TS. Đỗ Hữu Hào và cs

Đơn vị: Viện Năng lượng

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Nghiên cứu và phân tích đặc tính chất lượng các chủng loại than thiết kế và đang sử dụng phổ biến cho các NMNĐ ở Việt Nam, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy.

- Nghiên cứu, phân tích hiện trạng phát thải khí ô nhiễm của các NMNĐ đốt than.

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ có khả năng nâng cao hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm của các NMNĐ đốt than khi sử dụng chất phụ gia.

- Nghiên cứu và phân tích các đặc điểm của các loại phụ gia phổ biến đã được áp dụng, nguyên lý hoạt động, cháy của phụ gia khi đốt kèm với than.

- Xây dựng tiêu chí lựa chọn, lựa chọn 2 loại phụ gia để thí nghiệm.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đốt than kèm chất phụ gia để nâng cao hiệu quả vận hành, tăng hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm trường, tăng hiệu quả tái sử dụng tro xỉ cho nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Làm chủ công nghệ và ứng dụng thử nghiệm thành công công nghệ đốt than kèm chất phụ gia để tăng hiệu suất và giảm phát thải khí ô nhiễm cho nhà máy nhiệt điện đốt than.

- Xây dựng quy trình công nghệ đốt than kèm phụ gia cho nhà máy nhiệt điệt đốt than để giảm tiêu thụ than trên 2%, giảm phát thải khí ô nhiễm tối thiểu 5%.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lắp đặt hệ thiết bị đốt than kèm chất phụ gia, đồng bộ, được mô đun hóa phù hợp với nhà máy nhiệt điện đốt than.

- Phân tích, lựa chọn phụ gia phù hợp với công nghệ đốt than và nhiên liệu, đáp ứng mục tiêu của đề tài và an toàn cho nhà máy nhiệt điện đốt than tại Việt Nam.

- Ứng dụng thử nghiệm thành công công nghệ đốt than kèm chất phụ gia giảm tiêu thụ than trên 2%, giảm phát thải khí ô nhiễm tối thiểu 5%, thử nghiệm tại nhà máy nhiệt điện đốt than (công nghệ đốt than phun) có công suất tổ máy 300 MW tại lò hơi số 3 của Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng với 2 loại phụ gia EPlus và Reduxco đã lựa chọn.

Giá trị ứng dụng

Đề tài đã đưa ra các quy trình nghiên cứu, lựa chọn phụ gia, quy trình hướng dẫn thí nghiệm để xác định tỷ lệ đốt than kèm phụ gia tối ưu nhằm nâng cao hơn hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, môi trường – xã hội khi sử dụng phụ gia với chi phí thấp nhất.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện đốt than, đặc biệt hiệu quả hơn đối với các nhà máy nhiệt điện đốt than an tra xít nội địa.

Công nghệ đốt than kèm chất phụ gia