Ký kết MOU giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp và Viện Kỹ thuật và Công nghệ Hàn Quốc

Việc ký kết sẽ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vật liệu cũng như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam thời gian tới.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) và Viện Kỹ thuật và Công nghệ Hàn Quốc (KICET)
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) và Viện Kỹ thuật và Công nghệ Hàn Quốc (KICET)

Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp - Cục Công nghiệp đã tổ chức “Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) và Viện Kỹ thuật và Công nghệ Hàn Quốc (KICET)”.

Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và các đơn vị có liên quan thuộc Cục Công nghiệp.

Về phía Viện Kỹ thuật và Công nghệ Hàn Quốc có Yeon Gil Jung - Viện trưởng, Ông Jung Young Cho - Trưởng nhóm nghiên cứu và ông Woo Huyn Nam - Chuyên viên nghiên cứu cao cấp Viện Kỹ thuật và Công nghệ Hàn Quốc.

Lễ ký kết cũng được chứng kiến bởi đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Nghiên cứu xạ hiếm; đại diện Phòng Công nghiệp hỗ trợ, phòng Công nghiệp chế tạo và Văn phòng Cục Công nghiệp; cùng các cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) thuộc Cục Công nghiệp.

Các ngành công nghiệp vật liệu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các thị trường sản xuất, đây là ngành công nghiệp nền tảng và là điều kiện cần thiết để phát triển nền công nghiệp hiện đại nói chung và ngành công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng.

Đây là yếu tố tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, là cơ sở phát triển cho nhiều ngành, nghề và sản phẩm mới, tạo điều kiện khai thác tối ưu các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, vị thế cạnh tranh và tham gia toàn cầu hóa.

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển vật liệu công nghiệp được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm, điều này được thể hiện bằng rất nhiều các chính sách, nghị quyết của Đảng đã ban hành trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Cục Công nghiệp cho biết, việc Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp phối hợp với các đối tác nước ngoài để hợp tác nâng cao năng lực trong sản xuất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến, đặc biệt các đối tác như viện nghiên cứu, doanh nghiệp Khoa học công nghệ, doanh nghiệp sản xuất hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu đến từ Hàn Quốc - một đất nước có nền khoa học về công nghệ vật liệu phát triển vượt bậc trong thời gian vừa qua - sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất của Samsung cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp và Viện Kỹ thuật và Công nghệ Hàn Quốc sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vật liệu cũng như ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam thời gian tới. Việc hợp tác này cũng giúp hiện thực hóa được việc hợp tác bền chặt, thiết thực giữa hai nước mà lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã ký kết.

Khánh Hương