Kon Tum: Kiện toàn bộ máy quản lý an toàn thực phẩm đến cấp xã

Từ ngày 8 đến 9/9/2022, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Việt Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

Tham dự Đoàn kiểm tracủa Bộ Công Thương có đại diện các đơn vị Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Cục Quản lý thị trường, Vụ Thị trường trong nước, Viện Công nghiệp thực phẩm. Đại diện Sở Công Thương Kon Tum có bà Huỳnh Thị Tuyết Nga – Phó Giám đốc Sở, đại diện các phòng chức năng của Sở.

Phân cấp quản lý An toàn thực phẩm

Đoàn Kiểm tra đã nghe đại diện Sở Công Thương tỉnh Kon Tum báo cáo các nội dung đã thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và Việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm theo Kế hoạch 657/KH-BCT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó Giám đốc Sở Công Thương Kon Tum cho biết, thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn.

Theo đó, để thống nhất công tác quản lý ATTP ngành Công Thương từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương cho các UBND các huyện, thành phố. Từ đó các địa phương đã chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai công tác ATTP trên địa bàn theo phân công, phân cấp.

Song sóng đó, Sở Công Thương đã Ban hành Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, công tác đảm bảo ATTP và công tác hậu kiểm về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương năm 2022.

an toàn thực phẩm Kon Tum
Buổi làm việc giữa Sở Công Thương Kon Tum và Đoàn kiểm tra công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022 của Bộ Công Thương

Trên cơ sở Quyết định phân cấp về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Công Thương đã thường xuyên ban hành văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trong các đợt cao điểm như tết Nguyên đán, “Tháng hành động vì ATTP” đến UBND các huyện, thành phố. Theo đó, 100% các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Sở Công Thương đã triển khai, nhất là việc ban hành thực hiện Kế hoạch hậu kiểm về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương (do phòng Kinh tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì tham mưu). Phối kết hợp công tác kiểm tra, Đoàn liên ngành tuyến huyện đã tuyên truyền hướng dẫn các chủ cơ sở triển khai thực hiện xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, cam kết đảm bảo ATTP và các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương.

Đến nay, tổ chức bộ máy quản lý ATTP từ cấp huyện đến cấp xã tại Kon Tum đều đã được thành lập và kiện toàn, Ban chỉ đạo các cấp có quy chế hoạt động, phân công phụ trách cho từng thành viên.

Tuy nhiên, tại cấp huyện cơ quan tham mưu công tác ATTP ngành Công Thương là phòng Kinh tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng có chuyên môn nghiệp vụ chưa phù hợp và hầu hết làm kiêm nhiệm nên công tác tham mưu, quản lý cơ sở theo phân công phân cấp còn những hạn chế nhất định. Tại Sở Công Thương, công tác tham mưu lĩnh vực ATTP được giao cho phòng Quản lý công nghiệp và Kỹ thuật – An toàn – Môi trường và công tác thanh, kiểm tra giao cho Thanh tra Sở.

Rút thời gian cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Cũng theo bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, tháng 3 năm 2022, Sở Công Thương, đã rà soát, ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Theo đó, các thủ tục hành chính cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP giảm từ 15 ngày xuống 12 ngày. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP được đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum (https://motcua.kontum.gov.vn) Sở Công Thương đã cấp 05 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trong đó, có 04 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 4).

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (VNPT-Ioffice) để xử lý công việc, sử dụng hộp thư công vụ để gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan. Đến nay, 100% văn bản đến và đi của Sở được thực hiện trên môi trường điện tử.

Đồng thời, thông qua việc kiểm tra đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo ATTP cho chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cũng được ngành Công Thương Kon Tum chú trọng. Sở phối hợp Trường Cao đẳng Thương mại – Bộ Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức về ATTP cho các đối tượng thuộc ban quản lý Chợ, hộ tiểu thương trong Chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và công chức quản lý lĩnh vực ATTP của các huyện, thành phố. Treo băng rôn, tham gia Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” do đị phương tổ chức.

Cũng trong công tác tuyên truyền, thực hiện Chương trình phối của UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Công Thương đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia các đoàn kiểm tra do Sở Y tế chủ trì và thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, truyền thông rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân thực hiện các quy định về ATTP.

Với việc vận động toàn dân thực hiện ATTP là một nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Y tế định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 2557/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020.

Trong năm 2022, Sở Công Thương đã được bố trí 72 triệu đồng triển khai thực hiện Chương trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm với 02 (hai) nhiệm vụ gồm tổ chức lấy thông tin về các sản phẩm đạt OCOP (mỗi xã một sản phẩm) cấp tỉnh cập nhật và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; xây dựng và hỗ trợ tạo lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR code.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 01 “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm” tại chợ Trung tâm huyện Đăk Hà. Việc xây dựng Mô hình thí điểm thành công đã đem lại lợi ích thiết thực cho cả người bán lẫn người mua, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Ban quản lý chợ và các thương nhân kinh doanh thực phẩm trong việc thực hiện các quy định ATTP, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng tích cực. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên việc triển khai kế hoạch nhân rộng Dự án “Mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm” còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, Sở Công Thương Kon Tum đã tham mưu Ban chỉ đạo 389 tỉnh ban hành chương trình công tác số 305-CTr- về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 4117/KH-BCĐ389 ngày 16/11/2021 Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả  trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 1895/SCT-TTr ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường kiểm tra dịpTết Trung thu năm 2022 (trong đó tập trung vào các mặt hàng được tiêu dùng nhiều như rượu, bia, bánh kẹo,…);

Về hoạt động kinh doanh đa cấp đối với thực phẩm, Sở Công Thương Kon Tum chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp.

Ghi nhận công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, Sở Công Thương Kon Tum đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương năm 2022. 

Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã cử công chức tham gia tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tại các huyện, thành phố do Sở Y tế chủ trì trong năm năm 2022. Kết quả kiểm tra 184 cơ sở, tiến hành test nhanh 109 mẫu (kết quả âm tính); qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đều có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP. Sở Công Thương đã chỉ đạo Thanh tra Sở tham mưu triển khai thực hiện Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã kiểm tra 01 doanh nghiệp và chưa phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực ATTP.

Ghi nhận thông tin tại Buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, đại diện Đoàn kiểm tra công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương đánh giá cao việc chấp hành quy định của Chính phủ và ngành Công Thương của Kon Tum.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã cơ bản thực hiện đầy đủ chỉ đạo, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác kiện toàn Ban chỉ đạo, công tác chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp, Chương trình phối hợp giám sát và vận động thực hiện ATTP theo Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác thanh tra, kiểm tra….

Việc thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian qua trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh, huyện quan tâm, thực hiện tốt, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với ATTP. Công tác tuyên truyền nâng cao về chất lượng và đa dạng, phong phú về hình thức, nhận thức của người tiêu dùng, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có chuyển biến tích cực. Công tác hậu kiểm đã có chương trình chung của toàn tỉnh và có sự phân cấp để đảm bảo sự phối hợp giữa các ngành chức năng.

Cũng trong chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 01 mẫu tại cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp. Địa điểm lấy mẫu tại Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh – CO.OP Mart Kon Tum (số 205B Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum); Sản phẩm lấy mẫu: Rượu đế Bình Tây 29 (500 mL).

an toàn thực phẩm Kon Tum
Lấy mẫu: Rượu đế Bình Tây 29 (500 mL) tại CO.OP Mart Kon Tum

 

Thăng Long