Huyện Yên Thế (Bắc Giang): Quy hoạch 2 vùng phát triển, 4 đô thị động lực

Theo quy hoạch, huyện Yên Thế sẽ phát triển theo 2 vùng không gian, với 2 trục hành lang kinh tế dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và phát triển 4 đô thị động lực.

UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/25.000).

Phạm vi lập quy hoạch vùng huyện Yên Thế bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính huyện Yên Thế; ranh giới phía Bắc giáp huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên; phía Nam giáp huyện Tân Yên và Lạng Giang; phía Đông giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; phía Tây giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 306,4 km².

Huyện Yên Thế được quy hoạch là vùng phát triển nông - lâm nghiệp chất lượng cao, bảo vệ phát triển rừng gắn với du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái, nghỉ dưỡng; Vùng phát triển công nghiệp sạch, dịch vụ thương mại, dịch vụ phát triển công, nông nghiệp, làng nghề truyền thống; có vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh.

quy hoạch Yên Thế
Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch vùng huyện Yên Thế đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 306,4 km².

Định hướng phát triển không gian vùng

Theo quy hoạch, huyện Yên Thế được xác định phân thành 2 vùng.

Vùng I (Vùng phía Nam) gồm 14 đơn vị hành chính là thị trấn Phồn Xương, thị trấn Bố Hạ và các xã An Thượng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Đồng Tâm, Đồng Lạc, Tiến Thắng, Hồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Hưu, Hương Vĩ, Đông Sơn, Đồng Kỳ. Diện tích đất tự nhiên 152,68km².

Vùng I được quy hoạch là vùng động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn huyện. Trọng tâm phát triển vào các lĩnh vực dịch vụ thương mại, công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh - sinh thái, thể thao cao cấp, bất động sản xanh, trung tâm điều dưỡng, dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe; phát triển nông - lâm nghiệp, công nghiệp sạch giây chuyền công nghệ hiện đại.

Định hướng phát triển các chức năng phù hợp vùng I được phân thành 3 tiểu vùng (Tiểu vùng 1A: Gồm 5 đơn vị hành chính (thị trấn Phồn Xương, Bố Hạ, xã Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tân Sỏi; (Tiểu vùng 1B: Gồm 04 xã An Thượng, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp; (Tiểu vùng 1C: Gồm 05 xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ, Đồng Hưu, Đông Sơn, Hương Vĩ).

Vùng II (Vùng cao phía Bắc) gồm 5 đơn vị hành chính là xã Tam Tiến, Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến. Diện tích đất tự nhiên 153,7km². Đây là vùng phát triển nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan thiên nhiên hồ, rừng; Phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn đồi, phát triển nông - lâm nghiệp; Trồng cây dược liệu; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn.

Các trục hành lang kinh tế động lực gồm: Trục kinh tế động lực dọc theo ĐT292, ĐT294; trục kinh tế động lực dọc theo QL17, ĐT294B, ĐT292 (đoạn thị trấn Bố Hạ đến thị trấn Phồn Xương).

4 đô thị động lực của huyện Yên Thế

Quy hoạch vùng huyện Yên Thế xác định phát triển các đô thị động lực.

Trong đó, thị trấn Phồn Xương là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa, dịch vụ du lịch - thương mại - công - nông nghiệp của huyện Yên Thế; trung tâm du lịch văn hóa lễ hội;

Thị trấn Bố Hạ là đô thị dịch vụ thương mại, vận tải và nông - công nghiệp của huyện Yên Thế;

Thị trấn Mỏ Trạng là đô thị dịch vụ thương mại, vận tải - nông - công nghiệp của huyện Yên Thế;

Đô thị Xuân Lương là đô thị dịch vụ du lịch - thương mại - dịch vụ phát triển nông lâm nghiệp khu vực phía Bắc huyện Yên Thế.

Đến năm 2040 thành lập thị trấn Xuân Lương

Về phân bố không gian phát triển công nghiệp, giai đoạn đến năm 2030 xây dựng và hoàn thành việc thu hút đầu tư Cụm Công nghiệp Đông Sơn diện tích 25 ha (tại thôn Đông Kênh, xã Đông Sơn) và Cụm Công nghiệp Tân Sỏi diện tích 20 ha (thôn Tân Mải xã Tân Sỏi).

Giai đoạn 2030 - 2040 tầm nhìn 2050, phát triển Cụm công nghiệp Mỏ Trạng 25ha (bản Diễn xã Tam Tiến); Cụm công nghiệp Bãi Lát mở rộng từ 40ha - 58ha (xã Tam Tiến).

Về phát triển hệ thống đô thị, giai đoạn đến năm 2030 lập đề án công nhận đô thị Mỏ Trạng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Mở rộng thị trấn Bố Hạ trên cơ sở nhập xã Tân Sỏi và 02 thôn của xã Đông Sơn vào thị trấn; Mở rộng thị trấn Phồn Xương trên cơ sở nhập toàn bộ xã Đồng Lạc vào thị trấn.

Giai đoạn đến năm 2040 thành lập thị trấn Xuân Lương; tập trung xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng thị trấn Bố Hạ và Phồn Xương đã mở rộng để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị theo các tiêu chí đô thị loại 4.

Đồ án quy hoạch vùng huyện Yên Thế cũng định hướng phân bố không gian phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển du lịch và bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển dịch vụ thương mại, phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật… trên địa bàn nhằm khai thác hiệu quả những đặc thù và lợi thế riêng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của huyện.

Thanh Hà