Hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết kế cửa hàng xăng dầu

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước.

Cửa hàng phân cấp theo tổng dung tích

 Phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau:

-  Vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành.

- Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị phải là loại phòng nổ.

- Đối với cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn.

- Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, có quy định riêng với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất

Phải đáp ứng các yêu cầu:

- Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng xăng dầu không nhỏ hơn quy định.

- Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Phải đảm bảo khả năng chịu lực ổn định trước tác động của trọng tải, ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

- Đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng và nhập hàng phải đảm bảo chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng không nhỏ hơn 3,5m, đường hai làn xe đi không nhỏ hơn 6,5m, bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường.

- Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2m, bằng vật liệu không chảy.

Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng (không bao gồm nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình công cộng) có bậc chịu lửa I, II, trường hợp mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì không yêu cầu khoảng cách an toàn từ hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu nhưng phải tuân thủ các quy định về xây dựng hiện hành.

- Khu vực đặt cột bơm xăng dầu nếu có mái che bán hàng, chiều cao của mái che không nhỏ hơn 4,75m.

Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Phải đáp ứng các yêu cầu:

- Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng và các hạng mục xây dựng khác phải có bậc chịu lửa II, III theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình hoặc Quy chuẩn quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa.

- Phải có phương án phòng chống lụt bão, phải xác định vị trí neo đậu tránh bão theo quy định. Đối với cửa hàng xăng dầu xây cố định phải có biện pháp chống, néo và sơ tán để tránh bão theo quy định.

Thông tư cũng quy định chi tiết về yêu cầu đối với bể chứa xăng dầu, cột bơm xăng dầu, đường ống công nghệ, hệ thống điện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, hệ thống thu hồi hơi xăng dầu, khoảng cách của cửa hàng xăng dầu đến các công trình hạ tầng khác.

Tiên Lãng