Hơn 13.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong tháng đầu năm 2022

Trong tháng 1/2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 24% so với cùng kỳ. Đây là số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng đầu tiên của năm cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1/2022 có nhiều khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. 

Cụ thể, trong tháng 1/2022, cả nước có 13.004 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 192.365 tỷ đồng; tăng 28,9% về số doanh nghiệp, tăng 24% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Đây là số doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng đầu tiên của năm cao nhất từ trước đến nay, số vốn đăng ký mới cũng chỉ xếp sau số liệu của tháng 1/2020.

Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong tháng 1/2022 là bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (7.070 doanh nghiệp, chiếm 37,0%); xây dựng (2.543 doanh nghiệp, chiếm 13,3%); công nghiệp chế biến, chế tạo (2.379 doanh nghiệp, chiếm 12,4%).

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng gần 30%, số vốn đăng ký tăng 24%. Song, số lao động giảm gần 34%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 14,8 tỷ đồng, tăng gần 6% so với tháng trước và giảm gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả 343.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.600 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 536.100 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, còn có 19.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng gần 353% so với tháng 12/2021 và tăng 194% so với tháng 1/2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 1/2022 lên 32.100 nghìn doanh nghiệp, tăng gần 94% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 1/2022, có gần 29.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái; có 7.084 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng gần 27%; có 2.025 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm hơn 3%.

Hà Nội hiện đứng đầu cả nước về số ca nhiễm Covid-19 nhưng đăng ký thành lập doanh nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng. Cụ thể, tháng 1/2022, Hà Nội có 2.398 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 38.585 tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 88,6% về số vốn so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, trong tháng 01/2022, Thành phố Hồ Chí Minh có 3.785 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 537,2% so với tháng 9/2021. Thời điểm việc giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm ngặt nhất, số doanh nghiệp thành lập mới của Thành phố chỉ đạt 594 doanh nghiệp.

Ngoài số doanh nghiệp thành lập mới tăng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 01/2022 là 19.121 doanh nghiệp, tăng 194% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là số lượng doanh nghiệp tái gia nhập thị trường trong tháng 1 cao nhất từ trước đến nay. 

Sỹ Chiến