Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

Nhằm phổ biến các quy định mới trong Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành Công Thương, ngày 16/4/2021 tại Hà Nôi, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT) phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020”.

Bên cạnh việc tập trung trao đổi, làm rõ thêm về một số quy định mới trong Luật Bảo vệ Môi trường (BVMT) 2020, Hội thảo còn giới thiệu khái quát về vấn đề áp dụng Kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT), thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, mua sắm xanh trong sản xuất, tiêu dùng… qua đó đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện hiệu quả quy định pháp luật môi trường.

Đến nay, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) được sửa đổi và thông qua 04 lần tương ứng với yêu cầu BVMT qua từng giai đoạn, đó là vào các năm 1993, 2005, 2014 và mới nhất là Luật BVMT số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Phát biểu tại Hội thảo ông Trần Anh Tấn Phó Cục trưởng Cục ATMT nhấn mạnh, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp và thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc xanh hóa nền công nghiệp, xây dựng nền kinh tế xanh…ông Tấn cho biết để đáp ứng những yêu cầu về BVMT, trong những năm qua, ngành Công Thương đã nỗ lực trong việc xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các “điểm nóng” về môi trường và từng bước kiểm soát các nguồn thải trong các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường như thép, nhiệt điện, hóa chất, khoảng sản, luyện kim... Tuy nhiên, trình độ công nghệ, thiết bị trong nhiều lĩnh vực công nghiệp đã bị lỗi thời cần thay đổi, nâng cấp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về BVMT.

ông Trần Anh Tấn phát biểu tại Hội thảo
Ông Trần Anh Tấn cho biết dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất nhưng các doanh nghiệp ngành Công Thương đã chấp hành tương đối nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT. Trong giai đoạn phát triển kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, khi các Hiệp định CPTPP, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA bắt đầu có hiệu lực, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao sức cạnh tranh với những bước đi bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường.

Tại sự kiện, ông Hoàng Văn Vy, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc – Tổng cục Môi trường cho biết Luật BVMT sửa đổi lần này đã phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường, có nhiều cập nhật theo hướng hiện đại, đặc biệt có những điểm mới mang tính đột phá như đối với giấy phép môi trường, quản lý chất thải, thu phí theo khối lượng xả ra…Một số nội dung rất mới như: Phân loại dự án thành 04 nhóm với 03 tiêu chí rõ ràng; Đánh giá sơ bộ đánh giá sơ bộ tác động môi trường (ĐTM); Tích hợp các loại giấy phép môi trường trong một; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa; Kiểm toán môi trường, kinh tế tuần hoàn, phát triển các ngành công nghiệp môi trường... cũng đã được đưa vào Luật BVMT.

Các đại biểu tham dự sự kiện cũng đã được chuyên gia từ Hiệp Hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam, Lê Minh Đức trình bày, phân tích các khía cạnh liên quan đến Áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT) trong sản xuất, tiêu dùng và đại diện Cục Công Thương địa phương trình bày về các Chính sách phát triển cụm công nghiệp tại các địa phương trước những yêu cầu mới về bảo vệ môi trường và các tham luận về những Mô hình công nghệ môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn đối với chất thải…

giới thiệu về kế hoạch Bảo vệ môi trường ngành Công Thương 2020-2025
Đại diện Cục ATMT trình bày về Kế hoạch bảo vệ bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020 – 2025

Hội thảo đã trao đổi thảo luận về vướng mắc và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công Thương thực hiện hiệu quả quy định pháp luật về môi trường, Các đại biểu đã thảo luận về các vướng mắc, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 như các vấn đề liên quan đến xử lý, tận dụng nguồn chất thải trong sản xuất nhiệt điện than, hóa chất mỏ…hay phát triển công nghiệp môi trường…

Pvi