HABECO: Lợi nhuận quý 4/2022 tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ

HABECO ghi nhận 526,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2022, tăng 63% so với năm 2021. Riêng quý 4/2022, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO, mã chứng khoán: BHN – sàn: HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh trở lại.

Theo đó, HABECO ghi nhận 2.468 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 4/2022, tăng 26% so với quý 4/2021. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 624 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp đạt 25,2% trong quý 4/2022.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của HABECO trong quý 4/2022 đạt 51,6 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là gần 56 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với quý 4/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, HABECO ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.397,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 526,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 63% so với năm 2021. Nếu so với kế hoạch kinh doanh đề ra, HABECO đã hoàn thành vượt 27% mục tiêu doanh thu và vượt 138% mục tiêu lợi nhuận.

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội xem tại đây.

Giá cổ phiếu Bia Hà Nội HABECO
Diễn biến giá cổ phiếu BHN của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội từ đầu năm 2022 đến nay. (Nguồn: FireAnt)

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HABECO đạt 7.256,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và hàng tồn kho tăng. Cụ thể, đầu tư tài chính ngắn hạn trong năm 2022 đã tăng hơn 21%, lên 2.964,4 tỷ đồng (chiếm gần 41% tổng tài sản), chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng đến 12 tháng. Hàng tồn kho của công ty cũng tăng 30% lên 722,6 tỷ đồng (chiếm 10% tổng tài sản).

Đối với nguồn vốn, nợ phải trả của HABECO đã giảm 14%, xuống còn 1.927,1 tỷ đồng (chiếm 26,5% tổng nguồn vốn), chủ yếu do phải trả ngắn hạn khác, và khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm. Vốn chủ sở hữu đã tăng thêm 10,2% lên 5.329 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng gấp 2,4 lần so với năm 2021.

HABECO là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành bia Việt Nam với thương hiệu Bia Hà Nội và Bia hơi Hà Nội, thị phần của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc. Doanh nghiệp hiện đang nỗ lực ra mắt nhiều sản phẩm bia cao cấp, bao gồm cả dòng bia thủ công (bia craft).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu BHN của HABECO tăng 4,51%, đạt mức 47.500 đồng/cổ phiếu. Do cơ cấu cổ đông rất cô đặc nên lượng cổ phiếu BHN được giao dịch trên thị trường tương đối thấp. Khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BHN đạt 1.125 đơn vị.

Duy Quang