Hạ thủy thành công Khối thượng tầng Giàn đầu giếng BK-21 mỏ Bạch Hổ

Giàn BK-21 là loại giàn đầu giếng không có người ở (unmanned) được thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại mỏ Bạch Hổ. Sản phẩm khai khác từ BK-21 sẽ được vận chuyển qua giàn MSP-6 bằng đường ống ngầm.

Xí nghiệp Xây lắp (thuộc Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro) vừa hạ thủy thành công Khối thượng tầng Giàn đầu giếng BK-21 mỏ Bạch Hổ.

ha thuy
Hạ thủy khối thượng tầng BK21.

Giàn BK-21 là loại giàn đầu giếng không có người ở (unmanned) được thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại mỏ Bạch Hổ.

Sản phẩm khai khác từ BK-21 sẽ được vận chuyển qua giàn MSP-6 bằng đường ống ngầm. Giàn BK-21 nhận khí Gaslift và nước ép vỉa từ giàn MSP-7 và được cung cấp điện từ giàn MSP-6.

Các đơn vị trong Vietsovpetro đã chủ động tự thiết kế và 100% công tác gia công chế tạo trong nước, đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa cao, chủ động công tác chạy thử thiết bị trong bờ, rút ngắn tối đa thời gian thi công ngoài biển.

Đến nay đã hoàn thành công việc xây dựng và chạy thử thiết bị trên bờ riêng chân đế đã được lắp đặt hoàn thành vào tháng 5/2020. Công việc đấu nối ngoài biển sử dụng tầu cẩu Hoàng Sa, với 130 người tham gia làm 2 ca/ngày liên tục trên biển.

Giàn BK-21 bao gồm kết cấu chân đế có bến cặp tàu, sàn khoan tạm, các tuyến ống Riser và J-tube; khối thượng tầng… được thiết kế cho 9 giếng khai thác với tổng trọng lượng hơn 2.360 tấn, trong đó: Khối lượng chân đế: 632T; khối lượng cọc: 809T; khối lượng bến cập tàu: 39T; khối lượng sàn khoan tạm: 47T; khối lượng khối thượng tầng: 840T; vị trí giàn BK-21 nằm gần giàn cố định MSP6, MSP7.

PV