Giá mua điện mặt trời áp mái năm 2023 từ 1.978 - 2.207 đồng/kWh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông báo giá mua điện từ các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2023.

Thông báo số 659/TB-NHNN của Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng vào ngày 31/12/2022 là 1 USD = 23.612 đồng.

Căn cứ vào tỷ giá này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố (văn bản số 148/EVN-KD+TCKT ngày 10/1/2023) giá mua điện năm 2023 đối với các dự án vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trước ngày 1/7/2019 là 2.207 đồng/kWh. Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và tương đương 9,35 US cents/kWh.

Các dự án vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ từ ngày 1/7/2019 đến 31/12/2020 được mua điện với giá 1.978 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 8,38 US cents/kWh.

Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Hằng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương ban hành giá mua bán điện mặt trời đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.

Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời này được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 7/1/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-BCT về việc ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Theo quyết định, mức giá trần (giá cao nhất) của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời mặt đất là 1.184,9 đồng/kWh, điện mặt trời nổi là 1.508,27 đồng/kWh, điện gió trong đất liền là 1.587,12 đồng/kWh, điện gió trên biển là 1.815,95 đồng/kWh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ căn cứ vào khung giá phát điện này để thỏa thuận với đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp về giá phát điện theo quy định.

Thanh An