[eMagazine] Ngành Công Thương Tây Ninh: Góp phần duy trì hoạt động sản xuất trong tình hình mới

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khan do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, ngành Công Thương Tây Ninh đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.