Điện lực Tây Ninh: Chú trọng cung cấp điện cho các hộ dân nghèo

Để đảm bảo cung cấp điện được thường xuyên và đầy đủ cho nhân dân, Sở Công Thương Tây Ninh phối hợp cùng Công ty Điện lực tích cực đưa ra những chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tình trạ
Cụ thể, Sở đã phối hợp một cách chặt chẽ và đồng bộ với Công ty Điện lực lập kế hoạch phân bố sản lượng điện cho các đơn vị sản xuất và phương án cắt tiết giảm điện trong các tháng mùa khô; rà soát, thống kê các vụ cao su vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Tây Ninh đã nhận ứng vốn ngân sách tỉnh thực hiện công trình điện tại các xã Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong, Thạnh Tân thuộc huyện Tân Biên, giải quyết cho 512 hộ dân có điện sử dụng, mang ánh sáng về cho bà con. Nhờ vậy, tính đến tháng 11/2011, toàn tỉnh tiết kiệm được 15.193.645 kWh đạt 1,5% so với điện thương phẩm.

Việc bán điện cho các điểm thuê nhà ở và các hộ dân nghèo được tỉnh đặc biệt chú trọng. Công ty Điện lực Tây Ninh đã trực tiếp niêm yết các Thông tư, Quyết định, Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký mua điện theo mức giá dành cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp tại văn phòng Công ty và các trụ sở Điện lực trực thuộc, đảm bảo quyền lợi cho người dân,…

Tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh có 53.974 hộ thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng; số hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và xã hội do UBND xã, phường cung cấp là 13.984 hộ; số khách hàng đã đăng ký áp dụng giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp là 50.865 hộ, đạt 94,24%.

Điều đáng phấn khởi là cho đến hết tháng 11/2011, 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã có điện, trong đó, số hộ dân có điện là 281.669 hộ, đạt tỷ lệ 99,3% và số hộ dân nông thôn có điện là 241.226 hộ, đạt 99,2%.
  • Tags: