Đẩy mạnh phối hợp giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng

Chiều ngày 17/4/2023, tại trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức buổi làm việc về công tác phối hợp giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các doanh nghiệp trong ngành Công Thương và công nghiệp quốc phòng.

Đẩy mạnh phối hợp giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Công nghiệp quốc phòng là một bộ phận hữu cơ, không tách rời của nền công nghiệp quốc gia. Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, liên kết chặt chẽ với công nghiệp dân sinh là chủ trương nhất quán, quan trọng của Đảng, Nhà nước, được đề ra từ rất sớm trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam cũng như trong định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh phối hợp giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả mà Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã đạt được

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc phòng, những năm qua, Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp về phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng và đạt được một số kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại vẫn còn nhiều hạn chế, cần tập trung khắc phục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đẩy mạnh phối hợp giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc

Với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa sự kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp lưỡng dụng, buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình phát triển công nghiệp quốc phòng và việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp lưỡng dụng phục vụ dân sinh và quốc phòng thời gian qua; Trao đổi về khả năng hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong việc thực hiện các chương trình, cơ chế chính sách có liên quan đến công nghiệp quốc phòng thời gian tới; Bàn các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng gắn với Động viên Công nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phối hợp giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng)

Thông qua buổi làm việc giúp cho Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) nắm bắt rõ nhu cầu cũng như định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới, từ đó thống nhất nhận thức và hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển theo hướng lưỡng dụng, hiện đại, tự lực, tự cường, trở thành ngành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huyền My